Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta

Opis zadania

Katedra św. Mikołaja w Bielsku Białej to jeden z najstarszych zabytków miasta. Jej wieża należy do najbardziej rozpoznawalnych punktów w krajobrazie bielskiej aglomeracji. Od swojego początku, datowanego od XV wieku była naocznym świadkiem przemian społeczno-gospodarczych jakie zachodziły na przestrzeni czasu. Ze względu na swoją lokalizację jest idealnym punktem centralnym, scenariusza zwiedzania historii miasta. Realizacja projektu dotyczy przystosowania wieży katedry św. Mikołaja do pełnienia funkcji turystyczno-muzealnej. Wieża katedry będzie stanowić oś czasu - od samego wejścia, aż na taras widokowy w jej najwyższym punkcie. Zwiedzając wieżę będziemy przemieszczać się poprzez poszczególne okresy rozwoju miasta, tematycznie rozdzielone na kolejne kondygnacje. Każdy z poziomów będzie posiadał wyznacznik tematyczny aby nakreślić kluczowe wydarzenia i zmiany jakie zachodziły na przestrzeni dziejów a których świadkiem była właśnie wieża. Kulminacją narracji będzie dotarcie na szczyt wieży – taras widokowy, który będzie zachwycał panoramą miasta i okolic.

Celem projektu będzie rozwój turystyczny miasta poprzez wprowadzenie nowej oferty kulturalno- edukacyjnej. Taras widokowy na szczycie wieży zegarowej ma stać się swoistą wizytówką miasta- symbolem – jak wieża Mariacka w Krakowie czy słynna dzwonnica św Marka w Wenecji. Dzięki niej każdy zwiedzający miasto będzie miał możliwość na spojrzenie z innej, niedostępnej dotychczas perspektywy. Jednakże aby cel zrealizować w pierwszej kolejności niezbędne staje się przygotowanie projektu tj. wykonanie niezbędnej dokumentacji w postaci projektu techniczno-budowlanego oraz ekspertyzy konstrukcyjnej zatwierdzonej przez odpowiednich rzeczoznawców tj. budowlanego i ds. przeciwpożarowych i ich złożenie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach celem uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związaniu z planowanym udostępnieniem wieży na cele turystyczno-ekspozycyjne konieczne staje się techniczne przystosowanie wieży do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez między innymi:

- wymianę konstrukcji i elementów schodów, posiadających odpowiednie przekroje belek nośnych i stopni oraz zabezpieczenie ich odpowiednimi środkami ogniochronnymi;

- zabezpieczenie istniejących stropów drewnianych środkami ognioochronnymi do odpowiedniej klasy odporności ogniowej;

- wymianę wybranych, istniejących drzwi oraz okien na spełniające odpowiednie wymagania odporności ogniowej;

- przygotowanie otworów rewizyjnych umożliwiające w późniejszym etapie remontu prowadzenie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, hydraulicznych;

- instalację systemu sygnalizacji pożarowej;

- instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

Lokalizacja

Bielsko Biała, Katedra pw. Św. Mikołaja, Pl. Św. Mikołaja, działka numer 9 oraz 219 obr. 0002, gmina Bielsko - Biała, powiat Bielski, województwo śląskie

Stan własnościowy terenu

Własność Parafii, Księga wieczysta numer BB1B/DZODP308/2016, Sąd Rejonowy Bielsko Biała

Części składowe zadania

1. Dokumentacja techniczna - 100 000 zł

2. Techniczne dostosowanie obiektu do funkcji turystycznych - 600 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Wydział Inwestycji (wiodący w swoim zakresie), Miejski Konserwator Zabytków
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB016

Szacunkowy koszt

700 000,00 zł


Wnioskodawca

Antoni Młoczek

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 664 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel