Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy

Opis zadania

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Dom Kultury zaspokajają dwie bardzo ważne potrzeby społeczne każdej wspólnoty - poczucie bezpieczeństwa oraz potrzeby przekraczające codzienność - działania artystyczne. A łączy je - służenie społeczności.

Współczesna działalność profesjonalnej OSP ma wiele zróżnicowanych wymiarów. Z jednej strony druhowie, zgodnie z nazwą, w dalszym ciągu uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do ich bezpiecznego i skutecznego prowadzenia, niezbędne jest posiadanie przez zastępy OSP adekwatnego wyposażenia, jak np.: specjalistycznego obuwia, odzieży ochronnej czy aparatu ochrony dróg oddechowych.

Z drugiej strony, aktywność OSP to również działalność związana z pomocą przy usuwaniu miejscowych zagrożeń w postaci lokalnych podtopień.

Na terenie Komorowic Krakowskich występują one stosunkowo często z powodu bliskości rzeki Białej oraz potoku Kromparek. W tego rodzaju akcjach nieodzowne jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt jakim jest pompa pływająca Niagara, wspomagająca odpompowanie wody z zalanych terenów. 

Natura akcji OSP jest bardzo dynamiczna. Strażacy często muszą reagować na szybko zmieniające się okoliczności. Podstawą takich reakcji w oczywisty sposób jest sprawna komunikacja, którą zapewnią radiotelefony. Częste akcje podejmowane są również w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Wtedy do pełnej świadomości sytuacyjnej niezbędne są odpowiednie środki, jak np.: maszty oświetleniowe, kamera termowizyjna, latarki nahełmowe.

Mundury bojowe będące na wyposażeniu strażaków, wymagają równie specjalistycznej konserwacji. Różnorodne zagrożenia, z którymi muszą się mierzyć, pozostawiają piętno również na ich umundurowaniu. Przekonujemy się o tym w aktualnej sytuacji pandemicznej, kiedy do potrzeby czyszczenia mundurów z różnorakich środków chemicznych, doszła również konieczność ich dezynfekcji z zagrożeń biologicznych. Właściwe czyszczenie, konserwację oraz dezynfekcję zapewni profesjonalna pralnica wraz z specjalistycznymi środkami czyszczącymi. 

Cała działalność straży nie byłaby możliwa bez odpowiedniego wyszkolenia druhów. Na ich szkolenie składają się nie tylko ćwiczenia terenowe ale również zajęcia dydatktyczno-szkoleniowe. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku drużyn młodzieżowych. Odpowiedni, nowoczesny poziom szkolenia zapewnią tutaj projektor multimedialny wraz z laptopem do jego obsługi. 

Rolą Domu Kultury jest prowadzenie działań kulturalnych, które mają nie tylko uwrażliwiać na piękno ale również przenosić wartości w przyszłość. Taką możliwość stworzy mobilny, profesjonalny zestaw do nagłośnienia, rejestracji oraz obróbki obrazu. W dobie, kiedy duża część aktywności przenosi się do Internetu niezwykle ważne jest, aby można było tworzyć filmy z różnych wydarzeń i upowszechniać je za pomocą stron internetowych - zarówno placówek: Domu Kultury, szkół przedszkoli, biblioteki jak i portalu www.komorowice.pl. Umożliwią to kamery,nagrywarka obrazu HDMI, komputer oraz mikser wraz ze stage boxem.

Dzięki tym urządzeniom Dom Kultury będzie mógł rejestrować, poddawać profesjonalnej obróbce i udostępniać wydarzenia, w których biorą udział uczestnicy zajęć, a są to zarówno juniorzy jak i seniorzy. Wnioskodawca ma na myśli: konkursy, festiwale, warsztaty jak również wydarzenia organizowane przez inne instytucje działające na terenie dzielnicy, np.: akademie i uroczystości szkolne i przedszkolne, wydarzenia rocznicowe oraz akcje społeczne.

Działania podejmowane przez te dwie, ważne dla życia społecznego instytucje tj. Ochotniczą Straż Pożarną i Dom Kultury z pewnością przyczynią się do budowania i umacniania więzi społecznych oraz integracji osiedla, przyczynią się do podniesienia jakości życia codziennego, większej doniosłości świętowania oraz staną się zapisem kronikarskim naszych czasów.   

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie, ul. Olimpijska 16;
Dom Kultury w Komorowicach Krakowskich, ul. Olimpijska 16.

Stan własnościowy terenu

Właścicielem budynku jest gmina Bielsko-Biała. Wieczysta dzierżawa pomieszczeń Domu Kultury przez OSP Komorowice Krakowskie. Nieodpłatne użytkowanie przez Dom Kultury w Komorowicach.

Części składowe zadania

 1. Radiotelefon Motorola DP4600e z ładowarką i mikrofonogłośnikiem - szt. 7 - 18.000,00 zł;
 2. Latarka nahełmowa Led M-Fire 02 Atex - szt. 7 - 1.400,00 zł;
 3. Buty strażackie specjalne FHR 006 - szt. 15 - 9.500,00 zł;
 4. Kamera termowizyjna SCOTT V 206 -szt. 1 - 9.999,00 zł;
 5. Motopompa pływająca Niagara 2 - szt. 1 - 5.200,00 zł;
 6. Ubranie specjalne FHR 008 Max A Gold cz. 2 - szt. 4 - 7.500,00 zł;
 7. Aparat nadciśnieniowy typu M1 FIX/G1 - szt. 2 - 8.700,00 zł;
 8. Sygnalizator bezruchu motion scout - szt.  2 - 1.400,00 zł;
 9. Butla kompozytowa 6,8/300 bar z zawore, MSA - szt. 8 - 14.700,00 zł;
 10. Przenośny maszt oświetleniowy PELI 9460C - szt. 1- 10.500,00 zł;
 11. Pralnica + suszarka kolumnowa FAGOR - 27.000,00 zł;
 12. Zestaw pomp dozujących płynne środki piorące - szt. 1 - 5.700,00 zł;
 13. Środki do dezynfekcji , impregnacji, prania - 2.500,00 zł;
 14. Komputer przenośny (laptop) - szt. 1 - 3.500,00 zł;
 15. Projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym - szt. 1 - 4.401,00 zł;
 16. Zakup i montaż klimatyzacji na sali szkoleń OSP - 30.000,00 zł;
 17. Kamera cyfrowa + 3 szt kart pamięci - 9.825,00 zł;
 18. Aparat cyfrowy bezlusterkowy - 2 szt. - 5.000,00 zł;
 19. Statywy do kamery / aparatu - 3 szt. - 3.000,00 zł;
 20. Zestaw komputerowy - 8.975,00 zł;
 21. Światła sceniczne - 4 szt. - 2.000,00 zł;
 22. Mikser cyfrowy - 7.000,00 zł;
 23. Stage Box cyfrowy - 3.000,00 zł;
 24. Rejestrator / nagrywarka HDMI na USB - 600,00 zł;
 25. Niezbędne okablowanie - 600,00 zł

Uwagi

Projekt jest podzielony między Ochotniczą Straż Pożarną Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie a Domem Kultury w Komorowicach.

Zadania określone w pkt. od 1 do 16 dotyczy OSP Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie, a zadania w pkt. od 17 do 25 dotyczy Domu Kultury w Komorowicach.  

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

16 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący w swoim zakresie), Miejski Dom Kultury (wiodący w swoim zakresie)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

14-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Izabela Bachowska