Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Czecha w rejonie budynku ul. Czecha 3

Opis zadania

Projekt zakłada wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej o powierzchni ok. 636 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży.  

Lokalizacja

ul. Bronisława Czecha, działka nr 845/4 obręb 0004 Górne Przedmieście, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Boryczki

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej184.000,00 zł
2. Dokumentacja projektowa12.000,00 zł
3. Obsługa geodezyjna3.000,00 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

8-OBB001

Szacunkowy koszt

199 000,00 zł


Wnioskodawca

Marek Malec