Złota Rączka dla Seniorów

Opis zadania

Projekt „Złota Rączka dla Seniorów” polega na zapewnieniu bielskim seniorom nieodpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych. Jest adresowany do osób w wieku 65 +, (ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających samotnie, niepełnosprawnych) - tych wszystkich, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw domowych. Przez drobne naprawy rozumie się usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych, nie wymagające specjalistycznych uprawnień jak również nie wymagające natychmiastowej interwencji np.:

  • wymiana uszczelek, baterii sanitarnych, wężyków, syfonów, spłuczek
  • montaż lub naprawa zamków w drzwiach, oknach, meblach,
  • mocowanie luster, obrazów, karniszy, rolet, półek, suszarek łazienkowych.....
  • i wiele podobnych

Koszt jednej naprawy nie powinien przekraczać kwoty 150 zł. Na życzenie seniora, materiał wykorzystany do usługi może być droższy ale za dopłatą seniora .W ramach projektu senior ma prawo do 1 usługi w ciągu 1 miesiąca – aż do wyczerpania kwoty budżetu przeznaczonego na projekt.

Sposób korzystania z usług powinien być objęty regulaminem. Realizacja projektu powinna być powierzona organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej.

Lokalizacja

Teren miasta Bielska-Białej

Stan własnościowy terenu

Nie dotyczy

Części składowe zadania

1. Zakłada się, że projekt będzie realizowany od stycznia 2022 do grudnia 2022 r., czyli pełne 12 m-cy.

2. Wartość projektu to 200.000 zł. Przy założeniu, że koszt 1 naprawy nie przekroczy 150 zł i będzie
obejmował niezbędne koszty.

3. Ilość napraw:

• 200.000 zł : 12 = 16.666 zł /m-c

• 16.666 zł : 20 dni rob. = 833/dzień

• min. 6 napraw w ciągu dnia rob. – może ich być więcej, ponieważ nie każda usługa jest równie czasochłonna jak i kosztochłonna (np. wymiana uszczelki w przeciekającym kranie a malowanie balustrady balkonu, itp).

4. Należy wziąć pod uwagę że w niektórych przypadkach pracownik określony mianem „złotej rączki” będzie musiała sprawdzić, jaki jest zakres naprawy, a także kupić odpowiednie części.

5. Realizacja projektu musi opierać się o regulamin, który będzie dokładnie precyzował zasady korzystania z usługi „Złotej Rączki”, a ten powinien być przygotowany przez realizatora projektu.

Sugeruję, by prawo do korzystania z usługi „Złotej Rączki” przysługiwało:

• osobom starszym powyżej 65 roku życia, z tym że w pierwszej kolejności usługa byłaby realizowana na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych,

• prawo do usługi 1 raz w miesiącu,

• w przypadku gdy koszt usługi przewyższa kwotę 150 zł, różnicę pokrywa senior (po uzgodnieniu).

Rodzaje usług wykonywane w ramach projektu:

• usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych określane mianem "napraw drobnych”,

• usługi, które nie są świadczone w ramach innych umów np. przez wspólnotę mieszkaniową, administrację budynku, itp.,

• usługi nie wymagające specjalistycznych uprawnień,

• usług nie wymagających natychmiastowej interwencji np.:

– montaż lub naprawa zamków, łańcuszków w drzwiach, zawiasów w meblach,

– mocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, rolet, suszarek łazienkowych,

– naprawa listw przypodłogowych,

– regulacja drzwi, okien,

– naprawa (sklejanie, skręcanie) zepsutych mebli , stolików, krzeseł itp.

– wymiana żarówek,

– montaż żyrandola,

– wymiana uszczelek w przeciekających kranach,

– wymiana baterii sanitarnych.

– wymiana wężyków, syfonu, spłuczki,

– uszczelnianie silikonem przecieków (wanna, brodzik, umywalka),

– i inne podobne.

6. Moim zdaniem najlepszym realizatorem projektu byłaby spółdzielnia socjalna lub organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Polityki Społecznej
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB011

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Elżbieta Rosińska

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 664 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel