Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej

Opis zadania

Założenia projektu:

1. Stworzenie szkolnej sieci komputerowej opartej na wydajnym serwerze głównym wraz z licencjami i oprogramowaniem, do którego zostaną podpięte wszystkie urządzenia komputerowe w obu budynkach szkoły - wysoka wydajność i niezawodność sprzętu komputerowego w salach lekcyjnych, sprawne zarządzanie, bezpieczeństwo użytkowników i ochrona danych, wykorzystanie możliwości szybkiego internetu podłączonego do szkoły (OSE).

2. Modernizacja pracowni komputerowych w obu budynkach poprzez zakup nowoczesnych pracowni terminalowych (50 szt. terminali) wraz z oprogramowaniem i licencjami - niskie koszty utrzymania, znaczna redukcja zużycia prądu, bezgłośna praca, sprawne zarządzanie stanowiskami komputerowymi i pracą uczniów.

3. Doposażenie szkoły w inne sprzęty komputerowe, takie jak monitory komputerowe, ekrany multimedialne, itp. oraz wymiana zużytego sprzętu - doposażenie lub modernizacja sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 393 (budynek A) i ul. Cieszyńska 385 (budynek B)

Stan własnościowy terenu

Teren gminy

Części składowe zadania

1. zakup serwera głównego - 60 000 zł

2. zakup 2 pracowni terminalowych - 70 000 zł

3. zakup sprzętu komputerowego (monitory komputerowe, monitory interaktywne, itp.) - 60 000 zł

4. koszt instalacji - 10 000 zł

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

7 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

28-OBB003

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Natalia Stosur

Inne projekty z osiedla Wapienica

Projekt nr: 28-OBB001


Budowa chodnika pomiędzy budynkami 12 a 16 na ulicy Relaksowej
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Adam Bem

Projekt nr: 28-OBB002


Park kieszonkowy na pętli autobusowej linii MZK nr 16 na ul. Zapora w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Łukasz Bulowski