Budowa mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat

Opis zadania

Projekt zakłada budowę mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat, wraz z montażem urządzeń zabawowych, na terenie Centrum Sportu Rekord. Teren ośrodka sportowego jest celem spaceru wielu mieszkańców Osiedla Mikuszowice Krakowskie. Całe rodziny chętnie uczestniczą w roli kibiców w wydarzeniach sportowych odbywających się na obiekcie. Wśród mieszkańców Mikuszowic Śląskich są uczniowie i wychowankowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Rekord, ich występom na boisku często towarzyszą rodzice i młodsze rodzeństwo w wieku przedszkolnym, któremu jednak trudno znaleźć ciekawą rozrywkę podczas trwania meczu brata czy siostry. Położenie planowanego mini-placu zabaw pozwoli na równoczesną opiekę rodziców nad małymi dzieci i obserwację wydarzenia sportowego. Warto podkreślić, że miejsce zaplanowanego placu zabaw, ze względu na charakter obiektu, zapewnia bardzo duży poziom bezpieczeństwa dla najmłodszych. Miejsce przeznaczone na plac zabaw odcięte jest od bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz umiejscowione w bezpiecznej (ok. 150 metrów) odległości od miejsc parkingowych.

Na pewno istotnym jest, że Centrum Sportu Rekord to obiekt, w części na której planowana jest budowa, ogólnodostępny, otwarty dla mieszkańców Bielska-Białej i Osiedla Mikuszowice Śląskie w godzinach od 8-22 codziennie, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Znajdująca się na terenie ośrodka ilość punktów gastronomicznych, czynna zarówno podczas wydarzeń sportowych jak i poza czasem ich odbywania, zapewnia możliwość zakupu żywności i napojów wszystkim mieszkańcom naszego miasta w tym Cygańskiego Lasu, pragnącym spędzić czas wolny na świeżym powietrzu.

Lokalizacja

Centrum Sportu „Rekord” w Bielsku-Białej ulica Startowa 13

Stan własnościowy terenu

Własność Gminy Bielsko-Biała, długoletnia dzierżawa na rzecz Rekord Sportowa Spółka Akcyjna do roku 2043.

Części składowe zadania

1) Przygotowanie podłoża (drenaż, podbudowa, ułożenie nawierzchni z mat gumowych lub puzzli) ok 150 m/kw - 35.000 zł

2) Ogrodzenie - 3.000 zł

3) Oświetlenie - 8.000 zł

4) Wyposażenie placu zabaw - 30.000 – 40.000 zł (w zależności od rodzaju urządzeń)

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

21-OBB004

Szacunkowy koszt

86 000,00 zł


Wnioskodawca

Szymon Cader

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Śląskie

Projekt nr: 21-OBB002


Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Domański

Projekt nr: 21-OBB003


Osiedlowe centrum promocji czytelnictwa
Koszt szacunkowy: 41 300,00 zł
Wnioskodawca: Łucja Ruchała

Projekt nr: 21-OBB005


Miejsca parkingowe dla Osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki)
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Józef Majewicz

Projekt nr: 21-OBB006


Otwórz się na hospicjum
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak