Każdy może uratować ludzkie życie

Opis zadania

Każdy może uratować ludzkie życie - w myśl tej idei, Wnioskodawca chce, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do defibrylatora zewnętrznego zamieszczonego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Defibrylator będzie zsynchronizowany z systemem alarmowania przeszkolonych strażaków, dzięki czemu osoba potrzebująca pomocy otrzyma ją.

Ofiara zatrzymania akcji serca ma tylko 5% szans na przeżycie! Jeżeli zostaną podjęte czynności ratunkowe, szanse wzrastają trzykrotnie (masaż serca). Jeżeli w pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty - szanse na uratowanie ludzkiego życia sięgają nawet 70%.

Budynek remizy mieści się w ścisłym centrum dzielnicy, dlatego jest to idealna lokalizacja dla AED. W pobliżu znajduje się szkoła, przedszkole oraz liczne hurtownie i sklepy przemysłowe. 

W projekcie jest uwzględniony zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowicach Śląskich. Podwyższy to stan bezpieczeństwa i daje szansę niesienia pomocy w różnego typu zagrożeniach, pomoże także stale podnosić kwalifikacje strażaków, aby byli w pełni gotowi do wypełniania misji niesienia pomocy osobom potrzebującym tam, gdzie "życie i zdrowie ludzkie nie zna ceny".

Lokalizacja

ul. Katowicka 65 (budynek OSP)
nr działki 693 nr obrębu 31

Stan własnościowy terenu

Własność gminy Bielsko-Biała; OSP w Komorowicach Śląskich - użytkownik wieczysty

Części składowe zadania

  1. Defibrylator zewnętrzny - instalacja elektryczna, zabezpieczenie przed kradzieżą (montaż kamer) - 15.000,00 zł;
  2. Doposażenie jednostki w sprzęt do usuwania różnego rodzaju zagrożeń - 85.000,00 zł.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

15-OBB002

Szacunkowy koszt

100 000,00 zł


Wnioskodawca

Szymon Szerszeń

Inne projekty z osiedla Komorowice Śląskie

Projekt nr: 15-OBB001


Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł
Wnioskodawca: Danuta Janota