Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza"

Opis zadania

Celem projektu modernizacji ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Langiewicza jest naprawa nawierzchni i bramek istniejącego boiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na boisku, a także zabezpieczenie mienia prywatnego znajdującego się w pobliżu.

W ramach projektu konieczne będzie wyrównanie terenu pod boiskiem oraz wymiana zniszczonej murawy na nową, trawiastą murawę z dedykowaną do tego typu miejsc mieszanką traw. Modernizacja zakłada również wymianę zniszczonych bramek piłkarskich oraz wyznaczenie i naniesienie linii boiska piłkarskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa okolicznych pojazdów postawione zostaną piłkochwyty.

Wnioskodawczyni chce, by w bezpośrednim sąsiedztwie boiska zostały podwieszone leżaki / łóżka stworzone z rozpiętej siatki (przykładowe załączone do projektu). Będą one pełniły funkcję trybuny dla rodziców dzieci ale też dawały możliwości wypoczęcia na świeżym powietrzu.

Lokalizacja

Działka 627/9 i 627/12 w obrębie 0032- Lipnik

Stan własnościowy terenu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" - ul. Jutrzenki 

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

30-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Iwona Krywult

Inne projekty z osiedla Złote Łany

Projekt nr: 30-OBB001


Do zaczytania jeden krok - doposażenie filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany
Koszt szacunkowy: 85 500,00 zł
Wnioskodawca: Maria Kardynał