Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia

Opis zadania

Projekt obejmuje remont parkingu, chodników i schodów terenowych przy Przychodni Zdrowia na Osiedlu Polskich Skrzydeł. W ramach realizacji projektu niezbędne będzie skucie istniejącej nawierzchni parkingu i chodników, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej wielobarwnej i obrzeży na parkingu, chodnikach oraz schodach terenowych. Planowane jest ponadto dosadzenie krzewów od strony północnej parkingu oraz przy siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł.

Lokalizacja

Osiedla Polskich Skrzydeł - ul. Ikara / ul. Trzech Diamentów - dz. 259/38, dz. 259/12

Stan własnościowy terenu

Właściciel terenu: Gmina Bielsko-Biała - Własność - dz. 259/38

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strzecha" - Współwłasność dz. 259/12

Części składowe zadania

1. Wykonanie dokumentacji, obsługa geodezyjna - 12 000 zł

2. Skucie nawierzchni betonowej parkingu na pow. 260 m2, utylizacja i wywóz gruzu, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej "8" i ułożenie obrzeży - 120 000 zł

3. Demontaż płyt chodnikowych oraz częściowo skucie nawierzchni betonowej chodników na pow. 188 m2, utylizacja i wywóz gruzu, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej "6" i ułożenie obrzeży - 50 000 zł

4. Wykonanie schodów terenowych na pow. 14,50 m2 z kostki brukowej wielobarwnej wraz z poręczą - 10 000 zł

5. Dosadzenie krzewów od strony północnej parkingu oraz przy siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł - 3 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

23-OBB001

Szacunkowy koszt

195 000,00 zł


Wnioskodawca

Bogusław Pysz