Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie

Opis zadania

Cele projektu:

Głównym celem jest zaktywizowanie mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenie miejsca do spędzania wspólnie wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku. 

Zrealizujemy je poprzez:
 1. Poszerzenie i doposażenie istniejącego placu zabaw w huśtawki i inne elementy umożliwiające korzystanie z nich dzieciom niepełnosprawnym;
 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 200 m2 - do badmintona, mini piłki, mini siatkówki i mini kosza;
 3. Ustawienie 2 zewnetrznych stołów do tenisa stołowego oraz 2 stołów do szachów/warcabów;
 4. Zabezpieczenie terenu:
  • od strony torów kolejowych - remont płotu (odnowienie i uzupełnienie słupków oraz montaż siatki);
  • montaż bramy lub furtki od strony ul. Zajęczej;
  • uporządkowanie i odwodnienie środkowej części obiektu.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Zajęcza na działce nr 386/8 i 386/9

Stan własnościowy terenu

Działka należy do Miasta Bielsko-Biała

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, na realizację zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj złożono

2 oferty w kwotach znacznie przekraczających posiadany budżet. Odstąpiono od realizacji zadania.

Zakończenie realizacji

Nr projektu

20-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Andrzej Kubica

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Krakowskie

Projekt nr: 20-OBB001


Jesteśmy dla Was - Centrum Kultury Mikuszowic Krakowskich
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Barbara Kwaśna