Otwórz się na hospicjum

Opis zadania

W czasach pandemii uświadomiliśmy sobie jak wiele osób zamkniętych jest w swoich 4 ścianach mieszkania. Jak bardzo zależą od nas – ich sąsiadów i ludzi dobrej woli. Spędzając parę miesięcy w we własnych mieszkaniach zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo podupada kondycja psychiczna i samopoczucie gdy nie jesteśmy wstanie wyjść do parku, lasu, ze znajomymi czy spędzić czas na świeżym powietrzu. Ta sytuacja uzmysłowiła nam z czym na co dzień zmagają się mieszkańcy zamknięci przez pandemię w hospicjum.

Hospicjum przy Armii Krajowej ma dostosowany budynek do poruszania się na wózku inwalidzkim jednak teren przyległy do niego to jedna droga dojazdowa do bramy i trawnik. Mieszkańcy tego domu mimo posiadanego terenu są uwiezieni w budynku. Nie mają możliwości wyjazdu na ogród gdyż nie znajduje się tam żadna ścieżka, ani alejka, którą mogli by się poruszać. Nie ma też tam żadnej altany czy pergoli pod którą mogliby schować się przed upalnym słońcem w lecie. W rezultacie mieszkańcy hospicjum oglądają świat przez okno, szczególnie w dni, kiedy każdy pragnie wyjść na łono natury.

Celem tego projektu jest dostosowanie terenu zielonego przyległego do hospicjum w taki sposób, by mieszkańcy mogli swobodnie korzystać z niego jako ogrodu/parku. Chciałbym zbudować tam altanę, w której mogliby spędzać czas na świeżym powietrzu w upalne dni.

Bardzo ważnym byłoby również nasadzenie na terenie wielu barwnych kwiatów i krzewów, które zakwitają w różnych miesiącach.

Taka inwestycja będzie przez lata służyć osobom tam przebywającym, kiedyś może i nam lub naszym znajomym.

Lokalizacja

Teren Hospicjum Domu Pomocy Społecznej przy Al. Armii Krajowej 181 – działka 528/2 i 527/2 w obrębie Kamienica

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Projekt - 20 000 zł

2. Realizacja - 180 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Ogrodnik Miejski
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

21-OBB006

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Jakub Nowak

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Śląskie

Projekt nr: 21-OBB002


Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Domański

Projekt nr: 21-OBB003


Osiedlowe centrum promocji czytelnictwa
Koszt szacunkowy: 41 300,00 zł
Wnioskodawca: Łucja Ruchała

Projekt nr: 21-OBB004


Budowa mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat
Koszt szacunkowy: 86 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Cader

Projekt nr: 21-OBB005


Miejsca parkingowe dla Osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki)
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Józef Majewicz