Plac zabaw "Edukacja i zabawa" oraz "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom"

Opis zadania

I. Plac zabaw "Edukacja i zabawa"

Projekt zakłada wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 27.

Plac zabaw ma pełnić nie tylko funkcję rekreacyjno-zabawową ale również funkcję edukacyjno-przyrodniczą. Ma to być swoisty azyl wśród istniejącej zieleni, gdzie dominuje platan - pomnik przyrody i wiekowa lipa. Nowe urządzenia mają służyć zabawie, nauce i poznawaniu otaczającej przyrody.

Urządzenia rekreacyjne zapewnią dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju, bezpieczną zabawę, aktywne spędzanie czasu i przyczynią się do rozwoju dzieci w symbiozie z otaczającą przyrodą.

Profesjonalne urządzenia są barwne i przyjazne dzieciom, a kolorystyka wpływa pozytywnie na emocjonalny rozwój dzieci.

Przedsięwzięcie obejmuje:

 • demontaż wyeksploatowanych urządzeń,
 • zakup nowych urządzeń,
 • montaż i wykonanie niezbędnych mocowań, podłoża oraz innych elementów zapewniających prawidłowe ich posadowienie i bezpieczeństwo dla użytkowników.

W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:

 1. Wieloelementowy zestaw KACPER 3 wykonany z kantówki bezrdzeniowej 95mm x 95mm, dachy, balustrady, boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej, przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym, ścianka wspinaczkowa, montaż na kotwach stalowych.
 2. Wieża ze zjeżdżalnią wykonana z kantówki bezrdzeniowej 95mm x 95mm, dach z balustrady HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej.
 3. Huśtawka "bocianie gniazdo" - sztuk 2 wykonana z kantówki bezrdzeniowej 95mm x 95mm, profilu stalowego z płyt HDPE, siedzionka z gumy i lin zbrojonych w oplocie nylonowym.
 4. Altanka
 5. Zestaw Pociąg z panelami edukacyjnymi
 6. Huśtawka Ważka na sprężynie
 7. Karuzela tarczowa
 8. Piaskownica 3m x 3m
 9. Panele edukacyjne - sztuk 8
 10. Sztuczna trawa na mini boisko do piłki nożnej
 11. Ławki ze stolikami - sztuk 4
 12. Drewniany podest wokół platanu służący dzieciom do leżakowania na kocach w ciepłe dni pod koroną drzewa

Projekt zakłada również sporządzenie "Regulaminu placu zabaw", który zapewni korzystanie z obiektu dzieciom z dzielnicy oraz będzie zawierał zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności osób przebywających na obiekcie.

Szacunkowy koszt to 130.000,00 zł

W tym:

- projekt, kosztorys inwestorski, stosowne pozwolenia
i uzgodnienia:


8.000,00 zł

- demontaż wyeksploatowanych urządzeń:


12.000,00 zł

- zakup i montaż nowych urządzeń:


110.000,00 zł

II. Modernizacja Dzielnicowej Biblioteki Publicznej

Miejsce: Dzielnicowa Biblioteka Publiczna - ul. 11 Listopada 40

Cel: modernizacja biblioteki oraz poszerzenie oferty kulturalnej

Podstawowym zadaniem biblioteki jest udostępnienie czytelnikom materiałów bibliotecznych, dostosowanych do potrzeb różnych grup wiekowych. Dlatego głównym celem projektu jest uzupełnienie zbiorów o nowości wydawnicze oraz audiobooki, które wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę biblioteki dla mieszkańców Osiedla Biała Wschód. Powiększając w ten sposób księgozbiór, projekt wychodzi naprzeciw potrzebom czytelników poprzez zapewnienie im ciekawej oferty kulturalnej. Ponadto, aby zwiększyć zainteresowanie zbiorami Dzielnicowej Biblioteki Publicznej, planuje się zakup gier planszowych , które będzie mógł wypożyczyć każdy czytelnik Biblioteki.

Placówka cały czas rozwija swoją ofertę edukacyjno-kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży. Programowanie to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków, który kształtuje przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Dzieci najlepiej uczą się, kiedy nie wiedzą, że się uczą - poprzez zabawę. Aby uatrakcyjnić zajęcia planuje się zakup sprzętu edukacyjnego do nauki programowania dla dzieci i młodzieży - zestawy klocków LEGO WeDo 2, roboty edukacyjne Photon, tablety.

W celu uruchomienia aktywności najstarszych mieszkańców planujemy wprowadzić do oferty Biblioteki - "Warsztaty kreatywności dla seniorów". Zajęcia mają na celu rozwinięcie zdolności plastycznych i manualnych,  przede wszystkim mają być atrakcją i relaksująca formą spędzania wolnego czasu przez naszych seniorów, która przyniesie wiele satysfakcji z samodzielnie wykonanej pracy, ale także dzięki wspólnym zainteresowaniom pozwoli na zawarcie nowych znajomości.

Projekt ma również na celu zwiększenie komfortu korzystania z biblioteki poprzez zakup nowego wyposażenia do biblioteki: biurka, lampki, rolety do okien.

Koszt przedsięwzięcia: 70.000,00 zł

Części składowe zadania:

- zakup książek i audiobooków:

20.000 zł

- zakup gier planszowych:

10.000 zł

- zakup sprzętu edukacyjnego:

12.000 zł

- zakup wyposażenia czytelni:

20.000 zł

- warsztaty kreatywności:

8.000 zł

Lokalizacja

Przedszkole nr 27, ul. Legionów 21, działka nr 926;
Dzielnicowa Biblioteka Publiczna, ul. 11 Listopada 40.

Stan własnościowy terenu


Części składowe zadania

1. Plac zabaw "Edukacja i zabawa"130.000,00 zł
2. Modernizacja Bibliotek Dzielnicowej
70.000,00 zł
Łącznie szacunkowo
200.000,00 zł

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący w swoim zakresie), Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

6-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Monika Senecka-Oleś