Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej

Opis zadania

Celem projektu obywatelskiego jest przypomnienie pięknych tradycji Wojska Polskiego stacjonującego w naszym mieście. Od 1920 do 1939 roku w Bielsku-Białej stacjonowały:

21 Dywizja Piechoty Górskiej (dowództwo, sztab dywizji, oddziały podległe sztabowi),

3 Pułk Strzelców Podhalańskich (koszary przy ulicach Konopnickiej i Sobieskiego),

21 Pułk Artylerii Lekkiej (koszary na Leszczynach przy ul. Bardowskigo).

Obecnie tradycje Podhalańczyków kultywują: 1 Batalion Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu oraz prywatne Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie otwarte w 2008 roku.

W pierwszej kolejności należy wykonać 20 plansz obrazujących działanie 21 Dywizji Piechoty w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 roku oraz szlak bojowy w wojnie obronnej w 1939 roku.

Należy pokazać codzienne życie Podhalańczyków: ćwiczenia wojskowe, poligony, musztry, życie kulturalne w bielskim garnizonie w latach 1920 – 1939. W gablotach pionowych należy wyeksponować galowe mundury podhalańskie i ćwiczebne żołnierzy i oficerów. Natomiast w bezpiecznych gablotach należy eksponować takie pamiątki jak: odznaki, legitymacje, książeczki wojskowe itp.

Plansze winne być polaminowane (ochrona przed wilgocią) przystosowane do zawieszania na ścianach lub mocowania na konstrukcjach przestrzennych wolno stojących w pomieszczeniach (hall ratusza, Dom Żołnierza) lub na zewnątrz (plac Bolesława Chrobrego).

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. 20 laminowanych plansz - 5 000 zł

2. 4 gabloty pionowe - 2 400 zł

3. 2 gabloty bezpieczne - 3 000 zł

4. przygotowanie plansz do druku (merytoryczne i graficzne) - 10 000 zł

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Kultury i Promocji
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB020

Szacunkowy koszt

20 400,00 zł


Wnioskodawca

Witold Kubik

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 664 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel