Modernizacja placu zabaw "Biała Śródmieście 2"

Opis zadania

Projekt polega na całkowitej wymianie urządzeń zabawowych na nowe z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, obszarowo pod urządzeniami. Celem projektu jest poprawa komfortu zabawy oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących się dzieci . Zastosowany design/dizajn oraz kolorystyka doskonale wkomponuje się w otoczenie placu zabaw i będzie przyjaznym wizualnie akcentem w otoczeniu wysokich budynków mieszkalnych.

W skład urządzeń zabawowych wejdą:
 • podwójna huśtawka wahadłowa KASIA 2 B1B1 dla dzieci - szt. 1;
 • podwójna huśtawka wahadłowa KASIA 2 AA dla dzieci - szt. 1;
 • huśtawka wagowa WAŻKA MODRA - szt. 2;
 • huśtawka sprężynowa ŚMIGŁO wzór RODEO - szt. 2;
 • karuzela JAŚ 3 - szt. 1;
 • karuzela PSZCZOŁA - szt. 1;
 • zjeżdżalnia SKRZAT A dla dzieci małych - szt. 1;
 • zestaw modułowy - kpl. 1.

Lokalizacja

Plac zabaw jest zlokalizowany przy budynku mieszkalnym wysokim: ul. Broniewskiego 7 jako modernizacja istniejącego placu zabaw. Lokalizacja nie ulegnie zmienianie. Działki nr 6372, 5298/2 obręb 0032 Lipnik, 232/12, 355/4, 351/3 obręb 0005 Biała Miasto.

Stan własnościowy terenu

 • Działki 6372, 232/12, 351/3, 355/4 - użytkowanie wieczyste przez Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku-Białej;
 • Działka 5298/2 - własność Gminy Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Nawierzchnie z kostki brukowej:9 720 zł + 23%VAT = 11 956 zł.
2. Nawierzchnie bezpieczne syntetyczne:89 774 zł + 23%VAT = 110 422 zł
3. Urządzenia zabawowe z fundamentami i montażem:
51 937 + 3 419 + 7 659 = 63 015 zł + 23%VAT = 77 508 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

29 kwietnia 2021 r

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

5-OBB001

Szacunkowy koszt

199 886,00 zł


Wnioskodawca

Kazimierz Kamiński