Wyniki głosowania

Aleksandrowice [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
1-OBB001 Rowerowo - rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska 200 000 zł 207
1-OBB002 Trotuar przyjazny dla pieszych 200 000 zł 49
Pozostało: 0 zł 256

Beskidzkie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
2-OBB001 Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji pn. "Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim 200 000 zł 273
Pozostało: 0 zł 273

Biała Krakowska [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
3-OBB002 Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego 200 000 zł 146
3-OBB003 Modernizacja odcinków ulic Wschodniej i Osiedlowej w Bielsku-Białej 199 201 zł 26
3-OBB001 Wymiana nawierzchni / asfaltu na ul. Łąkowej od skrzyżowania z ul. Osiedlową do końca (do nr 20) 193 000 zł 19
Pozostało: 0 zł 191

Biała Północ [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
4-OBB001 Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta 200 000 zł 142
Pozostało: 0 zł 142

Biała Śródmieście [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
5-OBB001 Modernizacja placu zabaw "Biała Śródmieście 2" 199 886 zł 204
Pozostało: 114 zł 204

Biała Wschód [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
6-OBB001 Plac zabaw "Edukacja i zabawa" oraz "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom" 200 000 zł 89
Pozostało: 0 zł 89

Bielsko Południe [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
7-OBB001 Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody 200 000 zł 224
7-OBB004 Młyńskie Wzgórze - [Mühlberg] - las w zasięgu ręki, trzy kroki od Twojego domu. Naturalny teren zielony o charakterze leśnym w centrum miasta 200 000 zł 95
7-OBB003 Parking na Widoku 96 250 zł 77
Pozostało: 0 zł 396

Dolne Przedmieście [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
8-OBB001 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Czecha w rejonie budynku ul. Czecha 3 199 000 zł 103
Pozostało: 1 000 zł 103

Górne Przedmieście [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
9-OBB004 Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej 199 950 zł 205
Pozostało: 50 zł 205

Grunwaldzkie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
10-OBB001 Integracja od Juniora do Seniora 2 200 000 zł 161
Pozostało: 0 zł 161

Hałcnów [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
11-OBB001 Wspólnie dla Hałcnowa 200 000 zł 477
Pozostało: 0 zł 477

Kamienica [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
12-OBB002 Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy 200 000 zł 530
12-OBB003 Remiza XXI wieku 200 000 zł 165
Pozostało: 0 zł 695

Karpackie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
13-OBB001 Biblioteka marzeń - nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim 200 000 zł 411
13-OBB002 O! Górkowe pole 200 000 zł 164
Pozostało: 0 zł 575

Komorowice Krakowskie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
14-OBB001 Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy 200 000 zł 274
Pozostało: 0 zł 274

Komorowice Śląskie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
15-OBB002 Każdy może uratować ludzkie życie 100 000 zł 131
15-OBB001 Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej 100 000 zł 105
Pozostało: 0 zł 236

Kopernika [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
16-OBB001 Więcej ruchu mały zuchu - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1 200 000 zł 182
16-OBB003 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Wiśniowej 199 000 zł 124
16-OBB002 Mini Park - "Wiśniowy Zakątek" 200 000 zł 121
Pozostało: 0 zł 427

Leszczyny [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
17-OBB001 Zawsze gotowi do pomocy 200 000 zł 185
Pozostało: 0 zł 185

Lipnik [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
18-OBB001 W centrum Lipnika 200 000 zł 202
Pozostało: 0 zł 202

Mieszka I [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
19-OBB001 Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku 200 000 zł 80
19-OBB002 Remont ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z wymianą chodnika. Ławki solarne z Internetem 200 000 zł 80
Pozostało: 0 zł 160

Zgodnie z zapisami §14 ust. 5 Załącznika do Uchwały Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej Bielska-Białej - W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i mają takie same kwoty szacunkowe, a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tychże projektów, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.

Mikuszowice Krakowskie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
20-OBB002 Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie 200 000 zł 229
20-OBB001 Jesteśmy dla Was - Centrum Kultury Mikuszowic Krakowskich 200 000 zł 145
Pozostało: 0 zł 374

Mikuszowice Śląskie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
21-OBB002 Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego 200 000 zł 402
21-OBB003 Osiedlowe centrum promocji czytelnictwa 41 300 zł 152
21-OBB006 Otwórz się na hospicjum 200 000 zł 135
21-OBB005 Miejsca parkingowe dla Osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki) 200 000 zł 42
21-OBB004 Budowa mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat 86 000 zł 29
Pozostało: 0 zł 760

Piastowskie [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
22-OBB001 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich 200 000 zł 151
Pozostało: 0 zł 151

Polskich Skrzydeł [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
23-OBB001 Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia 195 000 zł 167
Pozostało: 5 000 zł 167

Słoneczne [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
24-OBB003 "Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej" - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej 100 000 zł 160
Pozostało: 100 000 zł 160

Stare Bielsko [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
25-OBB001 Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja 200 000 zł 475
25-OBB002 Sarni Gaj 200 000 zł 298
Pozostało: 0 zł 773

Straconka [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
26-OBB002 Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26 80 690 zł 264
26-OBB001 Doposażenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce książek, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy 119 310 zł 154
Pozostało: 0 zł 418

Środmieście Bielsko [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
27-OBB001 Remont chodnika na Placu Lutra 130 000 zł 108
27-OBB002 Rewitalizacja skwerku z katalpą - przywrócenie stanu poprzedniego 200 000 zł 41
Pozostało: 70 000 zł 149

Wapienica [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
28-OBB003 Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej 200 000 zł 810
28-OBB002 Park kieszonkowy na pętli autobusowej linii MZK nr 16 na ul. Zapora w Bielsku-Białej 200 000 zł 167
28-OBB001 Budowa chodnika pomiędzy budynkami 12 a 16 na ulicy Relaksowej 40 000 zł 39
Pozostało: 0 zł 1016

Wojska Polskiego [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
29-OBB002 Osiedle Przyjazne dla Wszystkich 200 000 zł 256
Pozostało: 0 zł 256

Złote Łany [200 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
30-OBB002 Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza" 200 000 zł 283
30-OBB001 Do zaczytania jeden krok - doposażenie filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany 85 500 zł 278
Pozostało: 0 zł 561

Liczba głosów ważnych

Głosy ważne oddane na projekty osiedlowe: 10036

Środki niewykorzystane

Suma niewykorzystanych środków z projektów osiedlowych: 176 164 zł


Projekty ogólnomiejskie [1 400 000 zł]

OBB Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Ważnych głosów
OBB017 Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół 664 000 zł 1724
OBB023 Zielone place zabaw 680 000 zł 1419
OBB005 Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej 700 000 zł 1306
OBB026 Ogród BBardzo kulturalny 700 000 zł 1124
OBB027 Zielony Rynek 700 000 zł 912
OBB016 Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta 700 000 zł 749
OBB004 Nowoczesna Książnica Beskidzka 465 000 zł 437
OBB001 Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16 458 000 zł 432
OBB018 Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew! 700 000 zł 373
OBB011 Złota Rączka dla Seniorów 200 000 zł 276
OBB025 Nowy Orlik w BB 700 000 zł 257
OBB002 Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych 508 000 zł 95
OBB006 Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik 50 000 zł 79
OBB020 Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej 20 400 zł 26
Pozostało: 56 000 zł 9209

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Zgodnie z zapisami §14 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr IX/165/2019 r. z dnia 10 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej Bielska-Białej projekt nie uzyskał poparcia co najmniej 2% głosów ważnie oddanych na projekty ogólnomiejskie

Liczba głosów ważnych

Głosy ważne oddane na projekty ogólnomiejskie: 9209

Środki niewykorzystane

Suma niewykorzystanych środków z projektów ogólnomiejskich: 56 000 zł


Struktura płci głosujących

  • Mężczyźni - 6120 osób
  • Kobiety - 8247 osób

Struktura wieku głosujących

  • 0-16 - 1291 osób
  • 17-29 - 1730 osób
  • 30-44 - 5459 osób
  • 45-59 - 2738 osób
  • 60-74 - 2560 osób
  • 75+ - 589 osób