Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

Galeria

Opis zadania

Młodzi ludzie potrzebują, aby sztuka była obecna w ich życiu. Kontakt ze sztuką rozwija ich kulturę estetyczną, uczy wrażliwości na piękno, rozwija postawy twórcze. Stwórzmy dla nich galerię, w której będą mogli bywać każdego dnia i obcować ze sztuką codziennie.

Nasz projekt zakłada powstanie Galerii Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. Na drugim piętrze szkoły zostanie zamontowana stała wystawa obrazów z kolekcji Fundacji Śląskie Obrazy. Będzie to zbiór 50 ikonografii przedstawiających dzieła wybitnych i uznanych artystów sztuki współczesnej, żyjących i tworzących na Śląsku, również z naszego regionu. Wśród twórców pojawią się nazwiska wykładowców, profesorów i doktorów w zakresie sztuki, malarzy odnoszących międzynarodowe sukcesy, takie jak: Jacek Rykała, Roman Nowotarski, Piotr Kossakowski, Michał Minor, Bartek Frączek, Joanna Furgalińska, Edward Inglot, Maciej Linttner.

Cały korytarz stanie się przestrzenią wystawienniczą, którą młodzież szkoły będzie mogła podziwiać na przerwach, ucząc się, rozmawiając, czy nawet jedząc kanapki.

To młodzież wybierze obrazy, które zawisną na ścianach ich szkoły, to ich zaangażowanie sprawi, że wystawa będzie pełnić rolę nie tylko estetyczną, ale przede wszystkim edukacyjną.

Projekt zakłada również zrealizowanie cyklu warsztatów i konkursu dla młodzieży z zakresu kultury i sztuki. Finałem projektu będzie Święto Sztuki Współczesnej – uroczyste otwarcie wystawy, które stanie się jednocześnie świętem dzielnicy. Na to wydarzenie młodzież zaprosi mieszkańców Górnego Przedmieścia i w ten sposób udostępni wystawę szerokiemu gronu odbiorców. W wernisażu wezmą również udział artyści – twórcy obrazów, które będą prezentowane na wystawie. Wydarzenie uświetni koncert muzyki klasycznej.

Część wystawy stanowić będą obrazy, które liceum będzie wypożyczać do współpracujących z nią szkół i instytucji kultury, dzięki czemu projekt będzie żył i promował sztukę współczesną wśród młodzieży całego miasta. Chcemy, aby sztuka inspirowała młodych ludzi i zmieniała świat na lepsze!

Przestrzeń przeznaczona na galerię wymaga remontu. Korytarz, na którym na stałe zawisną obrazy nie był remontowany od lat 70-tych. Kolor ścian wymaga zmiany, są one brudne i zniszczone. Posadzka z lastriko również jest w opłakanym stanie. Pusta przestrzeń nie zachęca ani do nauki, ani do przebywania w niej i miłego spędzania czasu z kolegami z klasy. W ramach projektu ściany całego piętra zostaną pomalowane i dostosowane do jego celów, zmienimy posadzkę i dodamy odpowiednie oświetlenie. Miejsce to stanie się piękne i wyjątkowe, a jedna z najlepszych szkół w mieście jeszcze bardziej podniesie swój status i stanie się dumą całego miasta.

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU:

 • przygotowanie korytarza – prace remontowe,
 • przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla uczniów,
 • zorganizowanie konkursów z nagrodami dla uczniów,
 • wybór przez uczniów obrazów,
 • projekt i aranżacja przestrzeni wystawowej,
 • instalacja wystawy,
 • finał projektu – Wielkie Święto Sztuki Współczesnej – wernisaż wystawy, który uświetni koncert muzyki klasycznej,
 • promocja wystawy – wypożyczanie części wystawy do szkół i instytucji kultury, rozdawanie kartek, plakatów i T-shirtów, organizowanie dodatkowych konkursów, wydarzeń i warsztatów we współpracy z Fundacją Śląskie Obrazy i Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Po co młodzieży jest sztuka?

Sztuka pomaga w zrozumieniu świata, wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, umożliwia wykorzystanie własnych możliwości, kształtuje umiejętność emocjonalnego przeżywania i wyrażania siebie. Sztuka współczesna uczy eksperymentowania, odważnego myślenia nieopartego na schematach. Zaprasza młodzież do wyrażania własnego zdania, często na trudne tematy.

Sztuka pomaga uczniom w rozwoju wrażliwości, pobudza fantazję i wyobraźnię. Wzrastanie w określonej przestrzeni estetycznej zostaje nam na całe życie. Obcowanie ze sztuką łagodzi obyczaje, powoduje, że świat staje się piękniejszy, niemożliwe staje się możliwe, nierealne - realne.

Sztuka jest też nośnikiem historii, naszym dziedzictwem kulturowym.

Chcąc wykształcić kolejne pokolenia wybitnych Polaków nie możemy zapomnieć o uwrażliwieniu ich na piękno i stwarzaniu im możliwości korzystania z dorobku kulturalnego wybitnych polskich artystów.

Poprzez tworzenie galerii i wystaw zachowujemy też nasz dorobek kulturalny, promujemy jej twórców oraz wspieramy rozwój kulturalny młodzieży.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW PROJEKTU

Wystawa będzie służyć całej społeczności szkolnej przez lata. Kolejne roczniki uczniów będą cieszyć się z obcowania wśród dzieł rodzimych twórców. Podniesie morale i pewność siebie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Chcemy pokazać, jak ogromne znaczenie w procesie kształcenia ma obecność sztuki i zachęcić inne instytucje do podobnych działań.

Dodatkowo remont korytarza, który i tak wymagał zmiany, będzie również znaczącą inwestycją dla szkoły na kolejne lata.

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ

Szkoła potocznie nazywana Medykiem, to placówka z niepowtarzalną atmosferą, tworzona w oparciu o motto: „Z szacunkiem do wiedzy i człowieka”. Szkołą nieustannie dąży do rozwoju swoich nauczycieli, doskonalenia metod nauczania i motywowania uczniów, co sprawia, że od lat plasuje się rankingu najlepszych szkół województwa śląskiego. Szkoła kładzie nacisk na kształcenie w przedmiotach przyrodniczych, jednak jej priorytetem jest również wyposażyć absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności społeczne, zwiększać kompetencje językowe i wzmacniać wiarę we własne możliwości oraz kształtowanie postaw tolerancji i otwartości.

FUNDACJA ŚLĄSKIE OBRAZY

Fundacja Śląskie Obrazy powstała i działa na Śląsku, gdzie sukcesywnie swoją misję zamienia w istniejące wystawy polskiej sztuki współczesnej. Gromadzona przez kilkanaście lat kolekcja skupia dzieła wybitnych współczesnych malarzy z naszego regionu. Celem fundacji jest angażowanie

aktywnych twórców kultury i sztuki z wieloletnim doświadczeniem do realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych i społecznych oraz promocja twórczości polskich artystów.

W swej działalności kładzie również nacisk na upowszechnianie wiedzy na temat praw własności

intelektualnej. Bardzo ważne dla jej działaczy jest pozostawanie w stałym kontakcie z artystami, których obrazy znajdują się w kolekcji Fundacji oraz angażowanie ich do wspólnych działań.

Celem „Śląskich Obrazów”, jest organizowanie stałych wystaw w szkołach ponadpodstawowych i edukacja artystyczna młodzieży poprzez warsztaty i spotkania z twórcami sztuki, a także zapewnienie współpracującym z nimi szkołom stałe wsparcie w tym zakresie.

Do tej pory powstały 4 wystawy stałe w szkołach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

Lokalizacja

VIII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, ul. Marii Konopnickiej 6, 43-300 Bielsko-Biała

Stan własnościowy terenu

Szkoła publiczna, Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Przygotowanie korytarza - koszt remontu i prac wykończeniowych (wymiary korytarza: dł. 52 m, szer. 2,75 m, wys. 3,70 m): - Koszt elektryki ok. 22 000 zł
w tym: wkucie kabli elektrycznych, wymiana starych przewodów elektrycznych,wymiana lamp i oświetlenie punktowe. 
- Prace budowlane: przygotowanie ścian i sufitów pod gipsowanie i malowanie, gipsowanie , szlifowanie ścian i sufitu, malowanie ścian oraz sufitów, skucie posadzki na podłodze, przygotowanie posadzki pod położenie płytek (wylewka samopoziomująca), położenie płytek na podłodze, wyburzenie ściany pomieszczenia gospodarczego i odsłonięcie okna, położenie tynku mozaikowego na lamperie korytarza
Oświetlenie – szacunkowo 10.000zł;
Koszty budowlane i wykończeniowe – szacunkowo – 110.000zł
2.Przygotowanie wystawy:
- projekt wystawy (przygotowanie merytoryczne,
rozplanowanie ekspozycji, aranżacja przestrzeni wystawienniczej)
1.500zł
3. Wydruk reprodukcji i ich oprawa w nowoczesne, stalowe ramy.50 x 1.200zł = 60.000zł
4. Koszt przeprowadzenia cyklu warsztatów artystycznych - wynagrodzenie dla prowadzących10 x 300zł = 3.000zł
5. Koszt zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów artystycznych600zł
6. Organizacja Wielkiego Święta Sztuki Współczesnej (wernisaż połączony z koncertem muzyki klasycznej i spotkaniami z autorami prac z kolekcji Fundacji). Wydarzenie będzie otwarte dla społeczności lokalnej.3.000zł
7. Zakup systemu wystawienniczego (5 nowoczesnych stojaków).5 x 350 zł = 1.750zł
8. Nagrody i dyplomy w konkursie (wydruk dyplomów i nagród – 3 reprodukcji z kolekcji Fundacji Śląskie Obrazy)3 x 1.200 zł = 3.600 zł
9. Projekt i wydruk metalowych plakietek pod
obrazy oraz 2 plansz informacyjnych.
1.800zł
10. Projekt i wydruk ekskluzywnych plakatów i kartek pocztowych z obrazami (nakład 2 x 500 szt.)2.200zł
11. Projekt i wydruk T-shirtów z wizerunkiem obrazów, ok. 150 sztuk2.500zł


Uwagi

Stała wystawa sztuki współczesnej, która stworzy Galerię Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej będzie pochodzić ze zbiorów Fundacji Śląskie Obrazy. Fundacja Śląskie Obrazy powstała i działa na Śląsku, gdzie sukcesywnie swoją misję zamienia w istniejące wystawy polskiej sztuki współczesnej. Gromadzona przez kilkanaście lat kolekcja skupia dzieła wybitnych współczesnych malarzy z naszego regionu. Celem fundacji jest angażowanie aktywnych twórców kultury i sztuki z wieloletnim doświadczeniem do realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych i społecznych oraz promocja twórczości polskich artystów.

Działania projektowe będą wspierane również przez pracowników Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, którzy pomogą w organizacji warsztatów i finału przedsięwzięcia oraz promocji wystawy.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący), Galeria Bielska BWA
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

9-OBB004

Szacunkowy koszt

199 950,00 zł


Wnioskodawca

Łukasz Suchanek