Mini Park - "Wiśniowy Zakątek"

Opis zadania

Mini Park - "Wiśniowy Zakątek"

Zamysłem projektu było stworzenie nowej na naszym Osiedlu przestrzenni zielonej oraz odpoczynku.

Projekt zawiera m.in. wybrukowanie ścieżki, nasadzenie nowej zieleni, kwiatów, krzewów oraz innych roślin.

Ponadto, projekt przewiduje zainstalowanie miernika jakości powietrza.

Byłaby to kolejna inwestycja zmierzająca do poprawy jakości oraz estetyki na naszym Osiedlu Kopernika.

Lokalizacja

Rejon ul. Jesionowej/Wiśniowej

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

4 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

16-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Mateusz Wanat

Inne projekty z osiedla Kopernika

Projekt nr: 16-OBB003


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Wiśniowej
Koszt szacunkowy: 199 000,00 zł
Wnioskodawca: Urszula Kloss