Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich

Opis zadania

Wymiana zniszczonej nawierzchni z trylinki na kostkę brukową typ 2T, gr. 8 cm fazowaną na powierzchni ok. 400 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży na odcinku ulicy Księcia Przemysława od skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich do zakończonego etapu zrealizowanego w ramach poprzednich Budżetów Obywatelskich.

Wymiana zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu o pow. ok. 400 m2 wraz z wymianą chodników z kostki betonowej, krawężników i obrzeży na odcinku ulicy Piastów Śląskich od skrzyżowania przy budynkach nr 10 i 16 w stronę altany śmietnikowej i placu zabaw.

Lokalizacja

Obręb 0001 Aleksandrowice - Osiedle Piastowskie - ul. Księcia Przemysława i ul. Piastów Śląskich
działki nr 607/109, 607/151, 607/192, 607/194

Stan własnościowy terenu

Działki 607/192 i 607/194 - Własność - Gmina Bielsko-Biała;

Działki nr 607/109 i 607/151 - Współwłasność - Spółdzielnia Mieszkaniowa "STRZECHA" w Bielsku-Białej.

Części składowe zadania

1. Wymiana nawierzchni z trylinki i asfaltobetonu oraz chodnika z kostki betonowej - 188 000 zł

2. Dokumentacja projektowa - 10 000 zł

3. Obsługa geodezyjna - 2 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

22-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Henryk Hanzlik