Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej

Opis zadania

Remont boiska trawiastego:

 1. Drenaż terenu z odprowadzeniem wody do istniejącej studzienki odwadniającej bieżnię tartanową.
 2. Wyłożenie terenu boiska siatkami przeciw kretom (ok. 1900 m2).
 3. Przygotowanie ziemi podkładowej pod trawnik z wyrównaniem i plantowaniem terenu.
 4. Zakup i ułożenie trawy z rolek (ok. 1900 m2).
 5. Wykonanie piłko-chwytu pomiędzy bieżnią a boiskiem trawiastym od ul. Katowickiej (18m x 6m - długość x szerokość).
 6. Zakup i montaż bramek piłkarskich o wymiarach 5m x 2m.
 7. Zakup i montaż siatki na niski istniejący piłko-chwyt na ogrodzeniu od ul. Katowickiej 2m x 38m.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej, ul. Mazańcowicka 34.
Działka pomiędzy ulicami Aktorów i Katowicką.

Stan własnościowy terenu

Teren miasta

Części składowe zadania

 1. Drenaż,
 2. Siatka przeciw kretom,
 3. Plantowanie i ziemia pod trawnik,
 4. Trawnik w rolkach,
 5. Piłko-chwyt 18m x 6m,
 6. Bramki 2 szt. 5m x 2m,
 7. Siatka 38m x 2m.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

11 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

15-OBB001

Szacunkowy koszt

100 000,00 zł


Wnioskodawca

Danuta Janota

Inne projekty z osiedla Komorowice Śląskie

Projekt nr: 15-OBB002


Każdy może uratować ludzkie życie
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Szerszeń