Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja

Opis zadania

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza to wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Starego Bielska i całego miasta. Druga to zwiększenie bezpieczeństwa dla uczniów przywożonych przez rodziców do Szkoły Podstawowej nr 31, poprzez budowę miejsc parkingowych. Będą one również służyły uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie dzielnicy Stare Bielsko.

1. Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy Stare Bielsko poprzez organizację cyklu otwartych, ogólnodostępnych imprez, w szczególności: Festyn Starobielski, Starobielska biesiada, Starobielskie kolędowanie, Piknik starobielski oraz cykl spotkań w ramach Tramway'u kulturalnego.

Dzięki pozyskanym środkom organizacja tych przedsięwzięć nabierze jeszcze większego rozmachu. Umożliwi zaproszenie artystów ogólnopolskiego formatu, czego wynikiem będzie większa atrakcyjność i dostępność organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Dom Kultury w Starym Bielsku będzie również realizował część artystyczną nowej oferty kulturalnej parafii Św. Stanisława BM w Starym Bielsku.

2. Projekt zakłada budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej od ul. Zapłocie Duże.

Utworzenie parkingu ułatwi rodzicom parkowanie samochodów w czasie odwożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły. Inwestycja ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Obecnie rodzice wjeżdżają samochodami na teren szkoły, bądź parkują na chodniku po obu stronach ulicy, uniemożliwiając swobodny przejazd innym samochodom. Tym samym stwarzają duże niebezpieczeństwo wypadków z udziałem dzieci. Sytuacja ta powoduje częste interwencje Straży Miejskiej.

Lokalizacja

Dom Kultury w Starym Bielsku
ul. Jana III Sobieskiego 307a
43-300 Bielsko-Biała

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego
ul. Zapłocie Duże 1
43-300 Bielsko-Biała

Stan własnościowy terenu

Teren Gminy Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Część Domu Kultury - 47 428,94 zł

2. Część szkolna - 152 571,06 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Dom Kultury (wiodący w swoim zakresie), Wydział Edukacji i Sportu (wiodący w swoim zakresie)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

25-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Jolanta Pomietlarz

Inne projekty z osiedla Stare Bielsko

Projekt nr: 25-OBB002


Sarni Gaj
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Magdalena Fluder