"Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej" - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej

Galeria

Opis zadania

Potrzeba stworzenia publicznej przestrzeni dla osób dbających o kondycję fizyczną jest bezpośrednią przyczyną starań o utworzenie takich warunków na osiedlu Słonecznym. Zielona przestrzeń miejskiego parku, otoczonego budynkami zabudowy wielorodzinnej osiedli Słoneczne, Górne Przedmieście, a także Aleksandrowice, sprzyja aktywności fizycznej bliskiej miejscu zamieszkania. Staje się ona często panaceum na uciążliwości siedzącego trybu życia. Świeże powietrze, piękne przestrzenie oraz atrakcyjne i estetyczne urządzenia sprawiają, że aktywność fizyczna stała się wartością samą w sobie. O pozytywnym wpływie na zdrowie nikogo przecież przekonywać nie trzeba. Dobrze ukształtowana sylwetka, zwinność i równowaga, a co za tym idzie pogoda ducha i stan szczęśliwości, mają wpływ nie tylko na funkcjonalność organizmu ale także na wiele innych sfer w których przejawiamy aktywność. Powodzenie w nauce, pracy oraz szeregu innych działalności człowieka warunkowana jest zdrowiem i optymizmem. Montaż plenerowych urządzeń fitnesowych w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszania zapewnia regularność ćwiczeń.

Projekt przewiduje montaż poniższych urządzeń siłowni zewnętrznej:

twister/wahadło, masażer pionowy/poziomy, odwodziciel, rowerek, wyciskanie siedząc, jeździec, wyciąg górny.

Całość uzupełni podłoże z gumowych płyt perforowanych, które ułożone zostaną pod urządzeniami.

Lokalizacja

Teren zielony miejskiego parku przy ul. Braci Gierymskich, w większości zadrzewiony, na działce o nr 713/2. Realizację projektu należy przeprowadzić w miejscu oznaczenia na załączonej mapie.

Stan własnościowy terenu

Działka jest własnością gminy Bielsko-Biała.

Części składowe zadania

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i koszt uzgodnień - 4 000 zł

2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 6 szt. - 20 000 zł

3. Transport i montaż urządzeń - 14 000 zł

4. Wykonanie bezpiecznego podłoża - 18 000 zł

5. Prace zieleniarskie - 4 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Ogrodnik Miejski, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 100.000,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

24-OBB003

Szacunkowy koszt

100 000,00 zł


Wnioskodawca

Waldemar Wysocki