Miejsca parkingowe dla Osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki)

Opis zadania

1. Wykonanie podbudowy pod miejsca parkingowe,

2. Wykonanie 20 miejsc parkingowych z płyt jumbo zgodnie z założeniami projektu,

3. Przycięcie drzew wzdłuż miejsc parkingowych,

4. Wykonanie zabezpieczenia miejsc parkingowych przed piłką z boiska do siatkówki.

Projekt wykonania jest już zrobiony przy realizacji 1 części Projektu Obywatelskiego.

Lokalizacja

Wzdłuż jezdni przy blokach Al. Armii Krajowej 141, 143

Stan własnościowy terenu

Teren gminy

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Ogrodnik Miejski, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 200.000,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

21-OBB005

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Józef Majewicz

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Śląskie

Projekt nr: 21-OBB002


Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Domański

Projekt nr: 21-OBB003


Osiedlowe centrum promocji czytelnictwa
Koszt szacunkowy: 41 300,00 zł
Wnioskodawca: Łucja Ruchała

Projekt nr: 21-OBB004


Budowa mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat
Koszt szacunkowy: 86 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Cader

Projekt nr: 21-OBB006


Otwórz się na hospicjum
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak