Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26

Opis zadania

Projekt ma na celu stworzenie miniaturowego układu drogowego, na którym uczniowie mieliby możliwość edukacji w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Gry podwórkowe dzieci młodsze mogą wykorzystywać w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz podczas pobytu w świetlicy.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Złoty Potok 7

Stan własnościowy terenu

Własność gminy - M.Bielsko-Biała

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 80.690,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

26-OBB002

Szacunkowy koszt

80 690,00 zł


Wnioskodawca

Romuald Szyra

Inne projekty z osiedla Straconka