Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Wiśniowej

Opis zadania

Wymiana nawierzchni drogowej z trylinki na kostkę brukową grubości 8 cm na odcinku od ulicy Wodnej do budynku nr 14 przy ulicy Wiśniowej tj. na pow. ok. 500 m2 z jednoczesną wymianą chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową na pow. 260 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Powyższy zakres stanowi I etap robót. W kolejnym przewiduje się realizację kolejnego odcinka tj. do ulicy Jesionowej.

Lokalizacja

ul. Wiśniowa dz. 486/173

Stan własnościowy terenu

Właściciel terenu: Gmina Bielsko-Biała - własność - dz. 486/173

Części składowe zadania

  1. Wymiana nawierzchni z trylinki na kostkę brukową gr. 8 cm wraz z wywozem gruzu i utylizacją - 156.000,00 zł;
  2. Remont chodników - 30.000,00 zł;
  3. Dokumentacja projektowa - 10.000,00 zł;
  4. Obsługa geodezyjna - 3.000,00 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

16-OBB003

Szacunkowy koszt

199 000,00 zł


Wnioskodawca

Urszula Kloss

Inne projekty z osiedla Kopernika

Projekt nr: 16-OBB002


Mini Park - "Wiśniowy Zakątek"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Wanat