Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!

Galeria

Opis zadania

Projekt „Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!” jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby mieszkańców Bielska-Białej, czyli identyfikowanie się z lokalną historią i rozwój zieleni w mieście. Projekt ten będzie realizowany w różnych częściach miasta, by jak największa liczba osób cieszyła się nim na co dzień.

Całe zadanie to siatka korespondujących ze sobą przystanków:

 • Przystanek Tramwaj – Zabytkowa wiata tramwajowa na pętli autobusowej Cygański Las – usuniecie w tym regionie betonowego, zniszczonego płotu oraz postawienie w rejonie pętli wiaty przystankowej służącej jako centrum obsługi turystyki pieszej, rowerowej i autobusowej. Celem jest odtworzenie ORYGINALNEJ WIATY TRAMWAJOWEJ (na podstawie dostępnych materiałów historycznych), która przed laty służyła naszym rodzicom i dziadkom. Bardzo ważne będzie wykorzystanie surowców używanych w XIX w. – DREWNO i KAMIEŃ. Wiata powinna zawierać również stylową gablotę przedstawiającą historię tramwajnictwa w mieście. Teren w koło przystanku powinien w jak największym stopniu być biologicznie czynny.
 • Przystanek Zieleń – Zielony Przystanek na skrzyżowaniu Partyzantów z PCK – ma na celu przebudowę przystanku Plac Mickiewicza w kierunku centrum miasta, tak by została stworzona rabata około 100 m kwadratowych w miejscu znajdującego się tam bruku. Posadzenie 3 platanów formowanych w parasole przyczyni się do zacienienia aktualnej wiaty przystankowej. Całość uzupełnią krzewy i byliny. Projekt poza stworzeniem ZIELONEGO PRZYSTANKU wpisuje się w idee ELIMINACJI MIEJSKICH WYSP CIEPŁA.
 • Przystanek Staw – Rozbudowa Parku Jordanowskiego przy ulicy Wyzwolenia i Piłsudskiego – Celem jest przygotowanie znajdującego się tam zaniedbanego, podmokłego terenu naturalnie obniżonego jako funkcjonujący ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI z roślinnością charakterystyczną dla tego typu miejsc. Będzie on służyć także jako schronienie dla małych zwierząt typu salamandry czy traszki. Ważnym elementem w tym miejscu byłby DREWNIANY MOSTEK przechodzący nad obniżeniem od przestrzeni wypoczynkowej zlokalizowanej nad zbiornikiem, do istniejących ścieżek.
 • Przystanek Mühlberg – czyli Młyńskie Wzgórza - Skwer na skarpie wzdłuż schodów łączących ulice Młyńską i Widok. Miejsce to jest w tej chwili wykorzystywane na dziko, a dostęp utrudniony (barierka). Dlatego celem tego przystanku jest stworzenie łatwo dostępnego skweru w połowie przechodu schodowego, który charakteryzowałby się ścieżkami biologicznie czynnymi i pniami przeznaczonymi do siedzenia. Dodatkowo projekt zakłada postawienie koszy na śmieci wzdłuż schodów.
 • Przystanek 317 – ma na celu ożywienie i poprawę jakości życia po przez wprowadzenie do miasta roślinności tj. duże (ponad 3 m) drzewa, ale również roślin o łodygach zdrewniałych. Zakłada też dodanie w istniejących już parkach strefę podszytu - nasadzenie różnobarwnych krzewów i niskich gęstych drzew. Mając na uwadze wiedzę i doświadczenie pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej, dokładne lokalizacje i gatunki sadzonych roślin byłyby wskazane po konsultacjach z nimi. Koszt jednostkowy zakłada zakup rośliny, koszt posadzenia oraz montażu palików.

W przypadku jeśli, któryś z przystanków byłby tańszy niż zakładane było w kosztorysie, wolne środki przesunięte zostać powinny na inny przystanek.

Lokalizacja

1) Przystanek Tramwaj - Działka 213/3, w obrębie 0035 (Mikuszowice Śląskie) – Pętla autobusowa Cygański Las
2) Przystanek Zieleń - Działka 1230, w obrębie 0006 (Żywieckie Przedmieście) – Przystanek Plac Mickiewicza w kierunku Dworca
3) Przystanek Staw - Działka 4321/28 w obrębie 0032 (Lipnik) – teren Parku Jordanowskiego koło ul. Wyzwolenia i Piłsudskiego
4) Przystanek Mühlberg - Działka 384/69, w obrębie 0006 (Żywieckie Przedmieście) – teren wzdłuż schodów łączących ulice Młyńską i Widok
5) Przystanek 317 – teren nieruchomości należących do Gminy Bielsko-Biała

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Przystanek Tramwaj – projekt + realizacja - 230 000 zł

2. Przystanek Zieleń – projekt + realizacja - 120 000 zł

3. Przystanek Staw – projekt + realizacja - 80 000 zł

4. Przystanek Mühlberg - – projekt + realizacja - 80 000 zł

5. Przystanek 317 - 190 000 zł (cena jednostkowa drzewa 600 zł)

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Ogrodnik Miejski, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB018

Szacunkowy koszt

700 000,00 zł


Wnioskodawca

Jakub Nowak

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 664 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel