Osiedlowe centrum promocji czytelnictwa

Opis zadania

Celem projektu jest podniesienie funkcjonalności biblioteki i jak najpełniejsze dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań czytelników, w tym czytelników dziecięcych. Nowoczesna forma i odpowiednia organizacja zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z oferowanych programów czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, wpływając tym samym na kulturalny rozwój jednostki i umożliwiając zaspokojenie tych potrzeb. Stworzone zostanie miejsce do prowadzenia warsztatów plastycznych i komputerowych, zajęć edukacyjnych, spotkań. Poszerzona zostanie oferta zbiorów bibliotecznych.

W wyniku realizacji projektu przestrzeń obecnej biblioteki zostanie zmodernizowana, co jest niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Aby osiągniecie celów było możliwe konieczne jest podniesienie komfortu obsługi użytkownika biblioteki oraz spełnienie jego oczekiwań czytelniczych czemu służyć będzie:

- zakup książek i audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- modernizację biblioteki poprzez zakup sprzętów i wyposażenia.

Planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracy z czytelnikiem oraz zakup mebli – lady bibliotecznej, biurek, krzeseł ergonomicznych i zwykłych, siedzisk dla dzieci wraz z półką na ich przechowywanie, szafy bibliotecznej, podpórek do książek, które zwiększą poziom funkcjonalności biblioteki.

W projekcie zaplanowano również wymianę wewnętrznych drzwi wejściowych do biblioteki wraz z montażem i malowaniem.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie zaoferowanie nowej bogatej oferty programowej, dzięki której wzrośnie liczba osób korzystających z oferty biblioteki oraz zdecydowanie poprawi się wizerunek dzielnicy Mikuszowice Śląskie.

Poprzez powyższe działania chcemy sprawić, by biblioteka była miejscem atrakcyjnym i ciekawym dla każdego odwiedzającego, a przyjazna atmosfera zachęcała do odwiedzin i korzystania z jej zasobów.

Lokalizacja

Książnica Beskidzka Filia Mikuszowice Śląskie
ul. Olszówka 2
43-300 Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Zakup książek i audiobooków - 3 000 zł

2. Zakup sprzęt.ów: urządzenie wielofunkcyjne Minolta Bizhub C224E oraz laptop z oprogramowaniem - 12 700 zł

3. Zakup wyposażenia: lada biblioteczna, biurka, krzesła ergonomiczne i zwykłe, siedziska dla dzieci wraz z półką do przechowywania, szafa na dokumenty, podpórki do książek, wymiana drzwi wejściowych do biblioteki wewnątrz budynku wraz z montażem i malowaniem - 25 600 zł

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

5 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Książnica Beskidzka (wiodąca)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

21-OBB003

Szacunkowy koszt

41 300,00 zł


Wnioskodawca

Łucja Ruchała

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Śląskie

Projekt nr: 21-OBB002


Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Domański

Projekt nr: 21-OBB004


Budowa mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat
Koszt szacunkowy: 86 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Cader

Projekt nr: 21-OBB005


Miejsca parkingowe dla Osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki)
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Józef Majewicz

Projekt nr: 21-OBB006


Otwórz się na hospicjum
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak