Młyńskie Wzgórze - [Mühlberg] - las w zasięgu ręki, trzy kroki od Twojego domu. Naturalny teren zielony o charakterze leśnym w centrum miasta

Galeria

Opis zadania

Na terenie Osiedla Bielsko - Południe znajduje się zielony zakątek zwany przez lokalnych mieszkańców Grapką, umiejscowiony na skarpie wzdłuż schodów łączących ulice Młyńską i Widok.Tytuł projektu nawiązuje do historycznej nazwy tego miejsca czyli Mühlberg. 

Z uwagi na fakt, iż w naszym mieście jest coraz mniej naturalnych terenów zielonych, które są niezbędne do zachowania higieny psychicznej mieszkańców, Wnioskodawce chce, aby miejsce, o którym mowa pozostało terenem zieleni nieurządzonej. Zdrowotny wpływ zielonych enklaw w miastach potwierdzają międzynarodowe badania. 

W założeniu projektu, miejsce to powinno pozostać leśną ostoją dla mieszkańców, dlatego proponuje się wykonać naturalne ścieżki (w miejscach przedeptów), wprowadzić roślinność runa leśnego i podszytu (grzybienie, jagody, barwinek, maliny, jeżyny) oraz drzewa (rodzime gatunki).

Na terenie tym nie przewiduje się wprowadzenia małej architektury miejskiej w postaci ławek. Wnioskodawczyni proponuje, by znalazły się tam siedziska wykonane z pni drzew pozyskanych z wycinek na terenie miasta. 

Dla zachowania czystości na tym terenie proponuje się umieszczenie koszy na śmieci na barierkach wzdłuż schodów w trzech miejscach. 

Założenia projektu są zbieżne ze światowymi trendami "powrotu do natury". W miastach tworzy się zielone dachy, ogrody w centrach, zielone skwerki. Ludzie coraz częściej chcą spędzać swój wolny czas wśród zieleni - na łonie natury.

Lokalizacja

Skarpa znajdująca się między ulicami Młyńską oraz Widok.
Działki:
384/112 - Gmina Bielsko-Biała
384/113 - Gmina Bielsko-Biała
313/20 - Gmina Bielsko-Biała
384/69 - Gmina Bielsko-Biała
obręb Żywieckie Przedmieście

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

 1. Projekt;
 2. Prace porządkowe w tym inwentaryzacja drzew;
 3. Wykonanie naturalnych ścieżek wyłożonych zrębkami w miejscach przedeptów oraz nowych ścieżek;
 4. Nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin podszytu i runa (krzewy malin, jeżyn, poziomki, borówki, grzybnie, drzewa rodzimych gatunków);
 5. Siedziska z pni drzew oraz kosze na śmieci.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Ogrodnik Miejski, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

7-OBB004

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Katarzyna Morońska

Inne projekty z osiedla Bielsko Południe

Projekt nr: 7-OBB001


Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Zuzanna Niezabitowska

Projekt nr: 7-OBB003


Parking na Widoku
Koszt szacunkowy: 96 250,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Wieczorek