Remont ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z wymianą chodnika. Ławki solarne z Internetem

Opis zadania

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Zadanie 1 - ma na celu remont ulicy Bolesława Krzywoustego na odcinku od Mieszka I do ul. Wita Stwosza poprzez frezowanie, asfaltowanie, wymianę chodnika od strony Bolesława Krzywoustego 9, nowe chodniki - od strony zieleńca oraz drogi.
  2. Zadanie 2 - zakup i ustawienie na osiedlu dwóch solarnych ławek. Inteligentne ławki SMART CITIES będą służyć do odpoczynku i umożliwią naładowanie telefonu oraz umożliwią dostęp do bezpłatnego Internetu. Projekt przyczyni się do rozwoju świadomości ekologicznej. 

Lokalizacja

ul. Bolesława Krzywoustego - remont;
Plac zabaw Osiedle Mieszka I - ławka solarna;
ul. Piastowska 46 - skwer przed blokiem - ławka solarna.

Stan własnościowy terenu

Bolesława Krzywoustego - numery działek: 772/20 - gmina miejska, 772/92 - gmina miejska, 734/29 - gmina miejska

Części składowe zadania

 1. Frezowanie ul. B. Krzywoustego - 636m2x13,50 zł = 8.586,00 zł netto, 

2. Asfaltowanie ul. B. Krzywoustego - 636m2x120 zł = 76.320 zł netto;

3. Chodnik podbudowa - 15 cm podłoża, 164m2x30 zł = 4.920 zł netto, 

4. Chodnik kostka - 164m2x85 zł = 13.940 zł netto;

5. Chodnik krawężniki - 109mbx80 zł = 8.720 zł netto,

6. Chodnik krawężnik - 109mbx30 zł = 3.270 zł netto;

7. Ławka solarna z Internetem: 13.490 zł x 2 szt. = 26.980 zł netto;

8. Router hot spot z wi-fi: 900 zł x 2 szt. = 1.800 zł netto;

9. Montaż ławek (2 szt.): 1.700 zł netto;

10. Odbiór techniczny: 250 zł netto;

11. Koszt abonamentu do Internetu na 36 m-cy - 6.000 zł;

12. Koszta pozostałe: 10.115 zł netto ;

Uwagi

Ławki solarne z Internetem umieszczenie: 

  • plac zabaw Mieszka I,
  • ul. Piastowska 46 (skwer przed blokiem).

Koszt ławek uwzględnia dostęp do Internetu na okres 3 lat (cennik w załączeniu do projektu)

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny.

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

19-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Jakub Urbaniec

Inne projekty z osiedla Mieszka I

Projekt nr: 19-OBB001


Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Aneta Kupczak