Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie parku o leśnym charakterze na niezagospodarowanej działce gminnej przy ul. Kamienickiej. W przeciągu ostatnich kilku lat powstały w najbliższej okolicy ww. działki trzy nowe bloki mieszkalne. W związku ze stale zwiększającą się liczbą mieszkańców dzielnicy, znacząco wzrasta zapotrzebowanie na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Realizacja inwestycji zgodnie z projektem jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Leśny Park

Projekt obejmuje aranżację terenu w taki sposób, aby zyskał on kształt i funkcję leśnego parku, w którym mieszkańcy będą mogli spędzić czas w otoczeniu przyrody.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • przygotowanie ścieżek z naturalnych materiałów,
  • instalację małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
  • instalację elementów placu zabaw z naturalnych materiałów,
  • inne niezbędne prace.

Miejsce to będzie służyło relaksowi, rekreacji i integracji. W parku mieszkańcy będą mogli urządzić sąsiedzki piknik, poczytać książkę, odpocząć w hamaku. Dzieci będą miały do dyspozycji niewielki plac zabaw wykonany z naturalnych materiałów. Wszystko to blisko przyrody i w leśnej atmosferze, w przytulnym cieniu drzew.

Leśny Park będzie służył nie tylko mieszkańcom ale będzie stanowił bezpieczną przystań także dla małych zwierząt. W ramach sąsiedzkiej inicjatywy Wnioskodawca wraz z mieszkańcami zamierza w przyszłości dbać o to miejsce i wyposażyć je w budki dla ptaków, hoteliki dla owadów, przygotowanie miejsca zimowania dla jeży, zimą dokarmiać ptaki (karmniki). Będzie to atrakcyjne i oryginalne miejsce na mapie zielonych terenów Bielska-Białej i osiedla Bielsko-Południe, których tak bardzo w mieście brakuje.

Uzasadnienie

Przedmiotowa działka w maju 2021 r. została w znacznej części uporządkowana z gęstych zarośli, dzięki czemu odsłonił się teren o dużym potencjale aranżacyjnym. Obecnie teren wygląda przejrzyście dzięki czemu jest możliwość precyzyjnego zaprojektowania terenu zgodnie z jego ukształtowaniem. Do adaptacji przeznaczona zostanie taka część terenu, na jaką pozwoli budżet.

W okolicy nie ma żadnego zagospodarowanego w naturalnym stylu kawałka lasu ani nawet skweru, więc teren byłby atrakcyjny dla mieszkańców. Elementy naturalnego placu zabaw również stanowiłyby oryginalną atrakcję dla dzieci i możliwość obcowania z przyrodą w centrum miasta.

Lokalizacja

Gminna działka o nr 379/40 znajdująca się przy ul. Kamienickiej. Działka sąsiaduje z Centrum "Widok" oraz Przedszkolem nr 25.

Stan własnościowy terenu

Działka gminna

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

7-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Zuzanna Niezabitowska

Inne projekty z osiedla Bielsko Południe

Projekt nr: 7-OBB003


Parking na Widoku
Koszt szacunkowy: 96 250,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Wieczorek