Doposażenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce książek, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy

Opis zadania

1. Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetów funkcjonowania lokalnych społeczności, a bezpieczeństwo strażaków-ratowników w dużym stopniu przyczynia się do jego podniesienia. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat bezinteresownie strzeże bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Straconka jak i miasta Bielska-Białej. Obecne czasy stawiają przed ratownikami nowe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Znacznie zwiększył się zakres podejmowanych działań ratowniczych, co w efekcie spowodowało zwiększenie zagrożeń dla bezpieczeństwa strażaków prowadzących te działania. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby strażacy-ratownicy byli jak najlepiej wyposażeni w środki ochrony osobistej i specjalny sprzęt ratowniczy dla bezpieczeństwa swojego jak i potrzebujących pomocy.

Projekt zakłada zakup środków ochrony osobistej strażaka-ratownika tj. 16 kompletów 3-częściowych ubrań specjalnych w kolorze piaskowym. Ubranie składa się ze spodni, kurtki lekkiej stosowanej podczas miejscowych zagrożeń czy niewielkich pożarów oraz kurtki ciężkiej stosowanej podczas dużych i trudnych pożarów, 15 par butów specjalnych oraz 15 sztuk hełmów. Zakup ten ma poprawić bezpieczeństwo strażaków oraz komfort ich pracy podczas akcji.

2. Książnica Beskidzka filia Straconka - doposażenie poprzez zakup nowości książkowych, audiobooków, filmów DVD, gier planszowych oraz tytułów proponowanych przez czytelników.

Doposażenie kącika dla dzieci - meble, gry planszowe, materiały do prac plastycznych.

Zakup elementów wyposażenia bibliotecznego podnoszącego funkcjonalność i estetykę (rozdzielacze alfabetyczne i działowe, podpórki do książek, ekspozytory).

Zakup zgrzewarki do folii oraz folii do okładania książek.

Lokalizacja

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku-Białej Straconka, ul. Górska 129
2. Książnica Beskidzka filia Straconka, ul. Górska 133

Stan własnościowy terenu

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku-Białej Straconka - własność

2. Książnica Beskidzka Gmina Bielsko-Biała - własność

Części składowe zadania

1. Ubrania specjalne (16 szt.), hełmy (15 szt.), buty specjalne (15 szt.) - 112 310 zł

2. Książnica Beskidzka filia w Straconce - 7 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący w swoim zakresie), Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 119.310,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

26-OBB001

Szacunkowy koszt

119 310,00 zł


Wnioskodawca

Tomasz Biłek

Inne projekty z osiedla Straconka

Projekt nr: 26-OBB002


Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26
Koszt szacunkowy: 80 690,00 zł
Wnioskodawca: Romuald Szyra