Sarni Gaj

Opis zadania

Osiedle Sarni Stok jest Nam bardzo bliskie, a tereny przylegające do osiedla rozrastają się o nowe budynki developerskie. Skromny plac zabaw, który jest przy ulicy Kozia jest bardzo ubogi i w dużej części wyposażony jest w bardzo stary sprzęt, przeznaczony dla dzieci najmłodszych. Dzieci starsze nie mają tam miejsca aby mogły się bawić na konstrukcjach, które odpowiadają na ich rozwój fizyczny i psychiczny.

Mieszkańcy osiedla bardzo pragną aby miejsce wspólnej zabawy dla dzieci zostało zmodernizowane o bezpieczny sprzęt, podłoże i powiększenie placu zabaw, poprzez przesuniecie istniejącej siłowni przy placu zabaw. Umożliwi to wydłużenie placu i da możliwość zamontowania konstrukcji dużej dla dzieci starszych i zmodernizowanie części dla najmłodszych użytkowników.

Miejsce to służy nie tylko dzieciom, ale ich rodzinom czy opiekunom, również mieszkającym w okolicy bliskiej i dalekiej. Jest to jedyne miejsce, które należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Sarni Stok, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, a dzieci bawić. Niech dzieci mają bezpieczne miejsce.

Lokalizacja

Kozia,Sarni Stok,Sarni Potok, Krecia

Stan własnościowy terenu

Spółdzielnia Mieszkaniowa - użytkowanie wieczyste

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

25-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Magdalena Fluder

Inne projekty z osiedla Stare Bielsko

Projekt nr: 25-OBB001


Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jolanta Pomietlarz