Modernizacja odcinków ulic Wschodniej i Osiedlowej w Bielsku-Białej

Opis zadania

Zadanie obejmuje:

Modernizację odcinków ulic Osiedlowej i Wschodniej znajdujących się na Osiedlu Biała Krakowska a będących w bardzo złym stanie technicznym. 

Modernizacja obejmuje:
 • projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • geodezyjną obsługę budowy,
 • rozebranie starej nawierzchni,
 • roboty ziemne wraz z transportem,
 • korytowanie i zagęszczenie podłoża,
 • wykonanie właściwej podbudowy,
 • wymianę krawężników,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej,
 • zieleń.

Lokalizacja

Ulica osiedlowa na działce 4280/224;
Ulica Wschodnia od numeru 24 do ulicy Łąkowej

Stan własnościowy terenu

Grunt własności gminy Bielsko-Biała w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg (MZD)

Części składowe zadania1) Organizacja ruchu na czas budowy:

 • opracowanie i zatwierdzenie projektu
1.000,00zł

2) Prace przygotowawcze:

 • geodezyjna obsługa budowy dla całości inwestycji i inwentaryzacja powykonawcza,
 • rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń wraz z transportem
15.948,80zł

3) Roboty ziemne wraz z transportem

14.518,00zł

4) Podbudowy:

 • koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem,
 • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 • podbudowa z kruszywa
51.941,18zł

5) Nawierzchnie:

 • nawierzchnie z kostki betonowej,
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego
52.664,50zł

6) Elementy ulic:

 • krawężniki betonowe,
 • obrzeża
23.917,50zł

7) Zieleń drogowa

1.961,60zł

-------------------------------------------

Łącznie szacunkowo
(wraz ze stawką podatku VAT - 23%):

161.951,58 zł

VAT - 37.248,86 zł

199.200,44 zł brutto

199.200,44zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

3-OBB003

Szacunkowy koszt

199 201,00 zł


Wnioskodawca

Stanisław Gulan

Inne projekty z osiedla Biała Krakowska

Projekt nr: 3-OBB001


Wymiana nawierzchni / asfaltu na ul. Łąkowej od skrzyżowania z ul. Osiedlową do końca (do nr 20)
Koszt szacunkowy: 193 000,00 zł
Wnioskodawca: Dorota Piotrowska

Projekt nr: 3-OBB002


Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Wybraniec