Osiedle Przyjazne dla Wszystkich

Opis zadania

Projekt "Osiedle przyjazne dla wszystkich" ma sprawić, by każdy z mieszkańców osiedla czuł się dobrze w miejscu zamieszkania ... by każdy znalazł coś dobrego dla siebie, a mianowicie:

 1. Doposażenie osiedlowej biblioteki czyli więcej nowości wydawniczych, materiałów edukacyjnych, itp.
 2. Budowa boiska do gry w bule (bulodrom dwutorowy) - jeszcze ciągle mało popularna gra, nie wymagająca szczególnej kondycji ale za to będąca świetną formą wypoczynku na świeżym powietrzu.
 3. Nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie osiedla, bo o wiele przyjemniej mieszka się na "zielonym osiedlu".
 4. Usprawnienie komunikacji w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1:
  • stworzenie 8 miejsc postojowych pomiędzy budynkiem nr 11 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej a Szkołą Podstawową nr 1, remont chodnika (70 m) - umożliwiający dojazd do ww. miejsc postojowych (aktualnie teren zdewastowany przez "dzikie parkowanie").
  • usytuowanie bramy wjazdowej do szkoły w nowym miejscu (wschodnia część ogrodzenia), co usprawni dojazd do szkoły, zapewniając bezpieczeństwo pieszym na chodniku.
  • remont chodników prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 1 (2 x 30m).
  • budowa nowego chodnika (23m) przez zieleniec w miejsce wydeptanej ścieżki.

Lokalizacja

1. Filia Książnicy Beskidzkiej - ul. Stawowa 29
2. Tern Osiedla Wojska Polskiego pomiędzy Przedszkolem nr 51 a Cmentarzem Wojskowym (dz. nr 384/156)
3. Teren Osiedla Wojska Polskiego
4. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 1 - przeniesienie bramy wjazdowej z części pdn. na część wsch.
5. Działki od strony ul. Dywizji Kościuszkowskiej, nr dz. 384/149
6. Działka nr 389/78

Części składowe zadania

 1. Doposażenie osiedlowej biblioteki (nowości wydawnicze, materiały edukacyjne, niezbędne wyposażenie, itp.) - 10.000,00 zł;
 2. Budowa boiska do gry w bule - bulodrom (8m x 24m lub 2 tory 4m x 15m) - 26.000,00 zł;
 3. Dosadzenie drzew i krzewów na terenie osiedla (w tym wykonanie pergoli, jeśli będzie taka możliwość) - 29.574,40 zł *;
 4. Przeniesienie bramy wjazdowej wraz z poszerzeniem wjazdu na terenie SP nr 1 - 23.000,00 zł;
 5. Utworzenie 8 miejsc postojowych (geokraty) oraz remont chodnika (70 m2) - dojazd do miejsc postojowych (zał.1) - 42.037,71 zł;
 6. Remont i budowa chodników (zał. 2 - 4) - 54.387,89 zł;
 7. Koszy dokumentacji projektowej - 15.000,00 zł.

Uwagi

* W przypadku, gdyby koszty poszczególnych elementów projektu okazały się niedoszacowane - należy o brakujące kwoty obniżyć środki planowane na "Nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie osiedla", po uzgodnieniu z Autorem projekt.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie), Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Ogrodnik Miejski, Miejski Zarząd Dróg (wiodący w swoim zakresie), Wydział Edukacji i Sportu (wiodący w swoim zakresie), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

29-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Elżbieta Rosińska