Zawsze gotowi do pomocy

Opis zadania

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny to 112 lat w służbie społeczności lokalnej, chroniąc jej dobytek, mienie oraz życie mieszkańców. OSP jest gotowa w każdej chwili do niesienia pomocy dzielnicy oraz mieszkańcom miasta. Chcąc skutecznie działać potrzebny jest sprzęt specjalistyczny do wykonywania określonych zadań.

Doposażenie jednostki w sprzęt pozwoli z lepszym skutkiem prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych takich jak: pożar, wichury, powodzie, katastrofy drogowe, chemiczne oraz inne miejscowe zagrożenia i kataklizmy. Nie ma dziedziny zagrożeń, w których strażak ochotnik nie byłby potrzebny, często narażając swoje życie w obronie innych. 

Wartość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny zwiększy zakup niezbędnego sprzętu bojowego oraz ochrony osobistej strażaków. Zakup sprzętu spowoduje zmniejszenie poniesionych strat w mieniu mieszkańców, instytucji, zakładów pracy funkcjonujących na terenie osiedla i miasta. 

W obecnej chwili OSP Bielsko-Biała Leszczyny posiada 24 ratowników upoważnionych do działań gaśniczo-ratowniczych, w tym 8 ratowników medycznych. Na przeszkolenie podstawowe oczekuje 7 strażaków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. OSP Bielsko-Biała Leszczyny wrosła w dzielnicę i miasto poprzez pomoc ludziom starszym, współpracę ze szkołami i przedszkolami w dzielnicy, współpracę z L.O. Wojskowym oraz Radą Osiedla, gdzie strażacy są w każdej chwili gotowi do pomocy.

W ramach prac remontowych Wnioskodawca proponuje wykonać niżej wymienione prace:

 • wymiana dwóch bram garażowych,
 • malowanie garażu i remont zaplecza,
 • wymiana drzwi wejściowych.

Należy dokonać następujących zakupów:

 • ubranie specjalne RAPTOR NXT-GOLD,
 • hełm HEROS-TITAN,
 • rękawice techniczne,
 • piła ratownicza,
 • pompa szlamowa,
 • wąż ssawny,
 • wąż tłoczny,
 • smok prosty,
 • smok skośny,
 • aparat MSA AIR,
 • przyczepa.

Wysoka ocena braci strażackiej daje satysfakcję do dalszych, nowych działań na rzecz społeczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy, której zadaniem jest wyposażenie w sprzęt i umundurowanie specjalistyczne strażaków celem zapewnienia gotowości bojowej oraz utrzymania budynków straży w dobrym stanie technicznym.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Leszczyny, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 124a

Stan własnościowy terenu

Użytkowanie wieczyste OSP Bielsko-Biała Leszczyny

Części składowe zadania

1. Wymiana bramy garażowej:39.000,00 zł
2. Wymiana drzwi wejściowych na zaplecze:8.800,00 zł
3. Malowanie garażu, remont zaplecza:45.000,00 zł
4. Zakup ubrania specjalnego RAPORT NXT-GOLD 10 szt.:32.000,00 zł
5. Zakup hełmów HEROS-TITAN 15 szt.:33.000,00 zł
6. Rękawice techniczne 30 par:6.300,00 zł
7. Piła ratownicza 1 szt.:7.000,00 zł
8. Pompa szlamowa 1 szt.:13.000,00 zł
9. Wąż ssawny 3 szt.:2.000,00 zł
10. Wąż tłoczny 3 szt.:2.000,00 zł
11. Smok prosty 1 szt.:700,00 zł
12. Smok skośny 1 szt.:700,00 zł
13. Aparat MSA AIR 1 szt.:5.500,00 zł
14. Przyczepa 1 szt.:5.000,00 zł

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

17-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Tomasz Szempruch