Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji pn. "Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim

Opis zadania

Projekt zakłada:
 • wyposażenie miejsca pn. "Zielony zakątek" (miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Osiedla Beskidzkiego i Kamienicy) w urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu (siłownia zewnętrzna),
 • utworzenie placu zabaw dla dzieci (ogrodzonego niskim płotkiem),
 • uzupełnienie ogrodzenia obiektu, bowiem w momencie realizacji projektu "Budowa Zielonego zakątka" pominięto jego część od strony ul. Sterniczej,
 • wyposażenie w dodatkowe ławki i kosze na śmieci,
 • uzupełnienie brakującego bruku m.in. przy dojściu do bocznej bramki,
 • umocowanie istniejącego wyposażenia (ławki, stół) w sposób uniemożliwiający ich przenoszenie.

Lokalizacja

Bielsko-Biała ul. Sternicza

Stan własnościowy terenu

Własność gminy

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

2-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Grażyna Tronkowska