Remiza XXI wieku

Opis zadania

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu wnętrza budynku OSP Kamienica. Chociaż z naszej jednostki korzystają strażacy, to równie często nasze sale użyczane są mieszkańcom Kamienicy - i nie tylko. Organizowane są tutaj różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, spotkania z mieszkańcami osiedli, zebrania różnych stowarzyszeń ale przede wszystkim pomieszczenia te wykorzystywane są do szkolenia dzieci i młodzieży należącej do naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Budynek swoje lata świetności ma już za sobą, dlatego pilnie potrzebny jest remont i przystosowanie do obecnie panujących standardów.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Karpacka 123

Stan własnościowy terenu

Budynek należy do Ochotniczej Straż Pożarnej w Bielsku-Białej Kamienicy, działka - wieczyste użytkowanie.

Części składowe zadania

Remont będzie obejmował między innymi:

 • wymianę instalacji elektrycznej (projekt i pozwolenia),
 • montaż klimatyzacji,
 • gipsowanie, położenie płytek i malowanie ścian oraz, wymiana lub naprawa podłóg,
 • zakup oraz montaż nowego oświetlenia,
 • przystosowanie do obecnie panujących standardów,
 • doposażenie kuchni.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 200.000,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

12-OBB003

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Artur Żak

Inne projekty z osiedla Kamienica

Projekt nr: 12-OBB002


Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcelin Makowski