Wspólnie dla Hałcnowa

Opis zadania

Projekt przewiduje:

Pkt 1: Wyposażenie do Biblioteki w Hałcnowie;

Pkt 2, 3, 4: Zakup nagłośnienia, modernizację oświetlenia oraz wykonanie drzwi przesuwnych dla Domu Kultury w Hałcnowie;

Pkt 5: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Lokalizacja

Dom Kultury w Hałcnowie (ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1), Książnica Beskidzka - Filia w Hałcnowie (ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1), Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów (ul. Janowicka 9)

Stan własnościowy terenu

1. Gmina Bielsko-Biała (Książnica Beskidzka, Miejski Dom Kultury);
2. OSP Bielsko-Biała Hałcnów - ul. Janowicka 9 (własność OSP)

Części składowe zadania

1. Regały na książki i wyposażenie Biblioteki20.000,00 zł
2. Sprzęt nagłośnieniowy (mikser cyfrowy
+ stagebox cyfrowy)
12.290,00 zł
3. Modernizacja oświetlenia w galerii7.160,00 zł
4. Wykonanie drzwi przesuwnych na scenie1.550,00 zł
5. Termomodernizacja budynku OSP
w Bielsku-Białej Hałcnowie
159.000,00 zł

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Dom Kultury (wiodący w swoim zakresie), Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie), Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący w swoim zakresie)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

11-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Wojciech Wójcik