Ogród BBardzo kulturalny

Galeria

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie „Ogrodu BBardzo kulturalnego” – na terenie zlokalizowanym przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a, przyległym do Książnicy Beskidzkiej, obok Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Powstanie park o charakterze kulturalno-edukacyjnym z wydzielonymi alejkami, sceną letnią, otwartą galerią sztuki, strefą piknikową, ogrodem społecznym oraz strefą relaksu i strefą aktywności dla najmłodszych – wszystko w otoczeniu drzew, kwiatów i zieleni. Będzie to międzypokoleniowe miejsce spotkań lokalnej społeczności, przyjazne dzieciom, atrakcyjne dla młodzieży i dorosłych, dostępne dla seniorów. Stworzymy ogród, w którym wśród zieleni obie instytucje kultury będą prowadzić działalność edukacyjno-kulturalną i zapraszać do wspólnych działań wszystkich mieszkańców miasta.

Teren, który chcemy zagospodarować należy do Książnicy Beskidzkiej. Zachowuje akceptowalną formę jedynie przy dużym wysiłku pracowników biblioteki. Jest to miejsce o ogromnych możliwościach, które naturalny charakter zachwyca o każdej porze roku. Wymaga jednak znacznych nakładów pracy i środków, aby mógł w pełni służyć lokalnej społeczności, a które przekraczają możliwości finansowe Książnicy.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zaangażowaniu bielszczan powstanie naprawdę wyjątkowy i park! Wykorzystując sąsiedztwo dwóch instytucji kultury i ich potencjał oraz niezwykłe walory przyrodnicze tego terenu, stworzymy ogród łączący te wszystkie cechy, z którego będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy centralnych dzielnic miasta, ale również użytkownicy Książnicy, uczestnicy zajęć i wydarzeń organizowanych przez Kubiszówkę oraz wychowankowie pobliskich szkół i przedszkoli.

Poprzez wyznaczenie alejek, oświetlenie i postawienie nowoczesnych form małej architektury, zwykle ukryta i bardzo rzadko wykorzystywana łąka stanie się miejscem uczęszczanym i lubianym.

ZIELONA STREFA EDUKACYJNO-KULTURALNA

Projekt zakłada wykonanie uporządkowanej przestrzeni zielonej. Nasadzenie nowych drzew od strony chodnika przy ul. Grunwaldzkiej, które będą naturalną barierą oddzielającą park od ruchliwej ulicy. W parku stworzymy strefę edukacyjno-kulturalną oraz scenę letnią, a także pergolę, która będzie jednocześnie spełniać funkcję przestrzeni wystawienniczej – plenerowej galerii sztuki, w której będziemy prezentować wystawy edukacyjne przybliżające różne dziedziny sztuki, prace zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów.

Stworzymy park, w którym będzie możliwe organizowanie spotkań i warsztatów, a także wydarzeń społeczno-kulturalnych, pikników rodzinnych.

ŚCIEZKI I ŁAWKI

Wydzielimy ścieżki, wzdłuż których posadzimy rośliny i ustawimy tablice edukacyjne oraz ławki tematyczne. Pojawi się m.in. ławka książka, ławka muzyczna, ławka sztuk plastycznych. Dzięki temu przestrzeń zyska artystyczny charakter.

ORÓD SPOŁECZNY

W parku powstanie również ogród społeczny który stworzą i którym będą się opiekować sami mieszkańcy. Nasz ogród społeczny, zapewni kontakt z naturą mieszkańcom dzielnic w centrum miasta, zwiększy to walory estetyczne dzielnicy i będzie służyć środowisku. Stanie się też doskonałym miejscem integracji lokalnej społeczności i sposobem na nawiązanie znajomości oraz służącym edukacji dzieci i młodzieży.

STREFA REKREACJI I RELAKSU

W projekcie zakładamy również stworzenie strefy relaksu i strefy aktywności dla najmłodszych. Pojawią się wygodne miejsca do odpoczynku, a dla najmłodszych – ekologiczny plac aktywnej zabawy, umożliwiający dzieciom sensoryczne doświadczanie świata.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualnie teren, na którym chcemy stworzyć „Ogród BBardzo kulturalny” nie jest zagospodarowany i nie wykorzystuje swojego potencjału – otoczenia przyrody, sąsiedztwa dwóch, dużych instytucji kultury. Zielony park edukacyjno-kulturalny będzie idealnym miejscem relaksu w centrum miasta. Zieleń, która jest nam tak bardzo potrzebna, zostanie zachowana, a także pojawią się nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Przestrzeń, poza funkcją rekreacyjną, zyska charakter edukacyjno-społeczny. Będzie miejscem, gdzie będą prowadzone zajęcia społeczno-kulturalne, warsztaty, spotkania, pikniki rodzinne. Opiekę nad ogrodem będą sprawować wspólnie, współpracując ze sobą – Książnica Beskidzka i Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz.

Lokalizacja

Teren przyległy do Książnicy Beskidzkiej, obok Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ulicy Juliusza Słowackiego 17, Bielsko-Biała
Nr działek: 31/4, 1010/1

Stan własnościowy terenu

Teren należy do Książnicy Beskidzkiej - Miasto Bielsko-Biała

Części składowe zadania

 • Projekt architektoniczny (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy oraz wszystkie projekty techniczne) 65000
 • Przygotowanie podłoża pod ścieżki 15000
 • Wykonanie nawierzchni ścieżek (materiał oraz montaż) 70000
 • Prace ziemne pod wykonanie nasadzeń zieleni 10000
 • Prace ziemne pod przygotowanie podłoża dla nawierzchni bezpiecznych w przestrzeniach rekreacyjnych 15000
 • Nawierzchnie bezpieczne (materiał oraz montaż) 45000
 • Nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy) 40000
 • Pergola z systemem wystawienniczym w konstrukcji stalowej / otwarta galeria sztuki 60000
 • Wyposażenie sportowe w strefie aktywności fizycznej (plac zabaw dla dzieci) 35000
 • Wyposażenie strefy relaksu (wyposażenie oraz montaż) 35000
 • Przygotowanie ogrodu społecznego (przygotowanie terenu pod wykonanie nasadzeń oraz zakup roślin) 15000
 • Wyposażenie strefy sensorycznej (wyposażenie wraz z montażem) 25000
 • Wyposażenie strefy ze stołami piknikowymi (wykonanie stołów oraz montaż) 30000
 • Przygotowanie ogrodu kwiatowego (zakup roślin oraz wykonanie nasadzeń) 35000
 • Ławki (wykonanie ławek, wykonanie podbudowy oraz montaż) 40000
 • Oświetlenie terenu (latarnie + przygotowanie instalacji elektrycznej) 50000
 • Scena Letnia (wyposażenie sceny wraz z montażem) 80000
 • Kosze na śmieci (wykonanie oraz montaż) 10000
 • Tablice informacyjne / ścieżka edukacyjna 25000

Uwagi

W przygotowanie i realizację projektu zaangażowały się dwie instytucje: Książnica Beskidzka i Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, które na zasadzie wzajemnej współpracy będą realizować w Ogrodzie działania o charakterze edukacyjno-kulturalnym, a także dbać o estetykę terenu i jego funkcjonalność.

Książnica Beskidzka - miejska biblioteka samorządowa w Bielsku-Białej, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej. Zgodnie ze statutem, placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną. Rocznie z usług Książnicy Beskidzkiej oraz jej filii korzysta prawie 50 tys. osób. Użytkownicy biblioteki uzyskują także ok. 100 tys. informacji, udzielanych w oparciu o wszelkie możliwe nośniki.

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz będący placówką Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej poprzez różnorodne interaktywne i interdyscyplinarne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z lokalną społecznością angażuje różne grupy wiekowe do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspiera ich wszechstronny rozwój. Organizuje działania z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego, warsztaty twórcze i wydarzenia kulturalne, poprzez różnorodne przedsięwzięcia, wyrównuje szanse edukacyjne różnych grup społecznych, integruje mieszkańców, promuje dziedzictwo kulturowe, buduje lokalną tożsamość, zachęca do kreatywności. W placówce działa ponad 50 zespołów artystycznych i kół zainteresowań. W ciągu roku kulturalnego organizuje ok. 100 koncertów, spektakli, wystaw, umożliwiając dostęp do wartościowej oferty kulturalnej. Realizuje też różnorodne, interdyscyplinarne projekty współpracując z instytucjami, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi z terenu całego kraju.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Miejski Dom Kultury, Książnica Beskidzka, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB026

Szacunkowy koszt

700 000,00 zł


Wnioskodawca

Aleksandra Tarnawa

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 664 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel