Jesteśmy dla Was - Centrum Kultury Mikuszowic Krakowskich

Opis zadania

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem domu kultury oraz biblioteki w Mikuszowicach Krakowskich i ma za zadanie profesjonalizację obu placówek celem aktywizacji mieszkańców dzielnicy, tworząc atrakcyjne warunki do rozwijania swoich kompetencji w zakresie kultury.

Przestrzeń biblioteki zostanie na nowo zagospodarowana celem efektywnego jej wykorzystania, by pomieścić większą liczbę książek. Nowy sprzęt komputerowy i kserokopiarka, w tym komputer dla czytelników - usprawnią pracę biblioteki oraz pozwolą na prowadzenie warsztatów komputerowych dla lokalnej społeczności. Zakup książek, audiobooków i gier dla dzieci oraz dorosłych wzbogaci ofertę biblioteki, przyciągnie nowych czytelników, a stałym bywalcom zaoferuje nowości wydawnicze.

Realizacja projektu umożliwi domowi kultury rozwinięcie oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców dzielnicy Mikuszowice Krakowskie. Nastąpi to dzięki organizacji szeregu wydarzeń z wolnym wstępem: przeglądów, festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, itp. Kontynuowane będą kolejne edycje realizowanych wcześniej imprez oraz powstaną nowe propozycje ogólnodostępnych wydarzeń - atrakcyjnych i bezpłatnych dla społeczności lokalnej. Działania Mikry mają zaspokajać różnorodne potrzeby odbiorców, rozwijać ich kompetencje i wrażliwość oraz pobudzać do działania i obcowania z kulturą. Dzięki wsparciu finansowemu Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich będzie mógł także realizować prorodzinne działania, które mają na celu wzmacnianie więzi i stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu wolnego w sposób twórczy (warsztaty, spotkania).

W ramach projektu zakupiony zostanie dla domu kultury sprzęt wspomagający organizowanie wydarzeń, m.in. sprzęt do rejestracji foto i video, sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem graficznym, celem przygotowania i promocji imprez. Zostanie on uzupełniony o urządzenia peryferyjne, m.in. pojemny dysk zewnętrzny, aby móc archiwizować dotychczasową działalność prowadzoną przez placówkę (filmy, zdjęcia). Wzbogacone zostanie oprogramowanie do stołu multimedialnego zakupionego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.oraz ramy wystawiennicze - uzupełnienie systemu wystawienniczego, który powstał również w ramach zeszłorocznego B.O.

Zastrzyk finansowy umożliwi rozwój dwóch placówek kultury w dzielnicy, wzmocni ich wizerunek jako nowoczesnych placówek, dynamicznie rozwijających się i prężnie działających. MDK-Dom Kultury oraz filia Książnicy Beskidzkiej w Mikuszowicach Krakowskich staną się miejscami widocznymi na kulturalnej mapie Bielska-Białej.

Lokalizacja

MDK - Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, Filia Książnicy Beskidzkiej w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302, 43-310 Bielsko-Biała

Stan własnościowy terenu

Teren miejski

Części składowe zadania

 1. Książki, audiobooki, gry dla biblioteki - 6.000,00 zł
 2. Wyposażenie biblioteki - 82.000,00 zł
 3. Dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem + kserokopiarka dla biblioteki - 12.000,00 zł
 4. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzeniami peryferyjnymi, sprzęt do rejestracji foto i video, oprogramowanie do stołu multimedialnego, ramy wystawiennicze dla domu kultury - 25.000,00 zł
 5. Wydarzenia kulturalne w Domu Kultury - 75.000,00 zł

Uwagi

Wniosek konsultowany był z MDK - Domem Kultury w Mikuszowicach Krakowskich oraz filią Książnicy Beskidzkiej w Mikuszowicach Krakowskich i otrzymał pozytywną rekomendację. Obie placówki współpracują ze sobą.

Koszty sprzętów i wyposażenia oszacowano na podstawie ofert dostępnych na rynku. Koszty wydarzeń ustalono wg planu imprez Domu Kultury i doświadczenia pracowników w tym zakresie.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

6 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Dom Kultury (wiodący w swoim zakresie), Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

20-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Barbara Kwaśna

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Krakowskie

Projekt nr: 20-OBB002


Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica