Rewitalizacja skwerku z katalpą - przywrócenie stanu poprzedniego

Opis zadania

Zgodnie z polityką Miasta projekt to rewitalizacja skweru, przywrócenie jego pierwotnego położenia. Prace mają dotyczyć:

1. zamówienie projektu

2. usunięcie gruzu, kawałków asfaltu, betonu i ścieżki, która położona została poza planem zagospodarowania

3. rekultywacja gruntu, zwłaszcza w obrębie katalpy

4. nasadzenia, ławeczki, niski płotek okalający skwerek zgodnie z polityką Miasta

Zdjęcia w załączeniu. 

Lokalizacja

Skwerek u zbiegu ul. 1 Maja i ul. Partyzantów
2 działki gminne nr 252/1 i 938/1 Żywieckie Przedmieście

Stan własnościowy terenu

Własność Gminy Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Projekt

2. Prace ziemne

3. Nowe nasadzenia

4. Koszt płotka

Uwagi

W trosce o utrzymanie i odtworzenie oaz zieleni dla mieszkańców, skwerek ten będzie przystanią do ucieczki przed skwarem i miejscem relaksu. Usytuowany jest w miejscu reprezentacyjnym, przy drodze z/do Szczyrku i stanowi wizytówkę naszego Miasta.

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

27-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Małgorzata Dymarska

Inne projekty z osiedla Środmieście Bielsko

Projekt nr: 27-OBB001


Remont chodnika na Placu Lutra
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Krystyna Wiencek