Remont chodnika na Placu Lutra

Opis zadania

Plac Marcina Lutra stanowi ważne miejsce dla naszego miasta. Niejeden spacer po zabytkach i ciekawych miejscach wiedzie przez ten uroczy zakątek. Niestety nawierzchnia chodników jest w opłakanym stanie. Liczne ubytki stanowią niebezpieczeństwo dla przechodniów. Czas to zmienić.

Istniejący chodnik asfaltowy prowadzący od ulicy Nad Niprem do Placu Marcina Lutra należy przebudować tak, aby był bezpieczny, wygodny i estetyczny. Proponujemy wykonać nowy chodnik z kostki granitowej 15x30 cm, analogicznie do pozostałych chodników bielskiego Śródmieścia. Aby podkreślić zabytkowy charakter traktu, należy zachować pozostałości nawierzchni z otoczaków w obrębie koryt odwadniających.

Lokalizacja

63/2 obręb Śródmieście Bielsko

Stan własnościowy terenu

Własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

ul. Marcina Lutra 12

43-300 Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Dokumentacja projektowa (uzgodniona przez Konserwatora Zabytków) - 15 000 zł

2. Wykonanie remontu odwodnienia wraz z wpustami deszczowymi - 10 000 zł

3. Wykonanie chodnika (300 m2 x 200 zł/m2) - 60 000 zł

4. Obsługa geodezyjna - 5 000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

26 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 130.000,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Po przeprowadzonych dwóch postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy, który miał zrealizować zadanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak ofert.

Zakończenie realizacji

Nr projektu

27-OBB001

Szacunkowy koszt

130 000,00 zł


Wnioskodawca

Krystyna Wiencek

Inne projekty z osiedla Środmieście Bielsko

Projekt nr: 27-OBB002


Rewitalizacja skwerku z katalpą - przywrócenie stanu poprzedniego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Małgorzata Dymarska