Więcej ruchu mały zuchu - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1

Galeria

Opis zadania

Projekt z zakresu kształtowania sprawności fizycznej adresowany jest do całej społeczności Przedszkola Integracyjnego nr 1. Projekt polega na modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez uzupełnienie go o nowe urządzenia, w tym urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymiany nawierzchni w niektórych miejscach placu. Również wyposażenie ogrodu w stoły i ławki, przy których dzieci mogłyby spożywać podwieczorki w okresie letnim, a nauczyciele mogliby organizować zajęcia dydaktyczne i całoroczne obserwacje przyrodnicze. Celem jest też postawienie nowego ogrodzenia i założenie monitoringu ze względu na akty wandalizmu jakie mają miejsce po zamknięciu Przedszkola oraz wymiana ogrodzenia, które utrudniłoby wejście nieproszonym gościom. W planie ogrodzenia ujęte zostało wewnętrzne ogrodzenie, które służyłoby bezpieczeństwu dzieci, odgradzając place zabaw od drogi dojazdowej do parkingu i samego parkingu dla personelu. 

Szeroko pojęte zdrowie kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i sprawnością ruchową. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju sprawności fizycznej, nabywania wielu umiejętności, które dają dziecku m.in. poczucie panowania nad własnym ciałem. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznej aktywności ruchowej. Konieczne jest więc stworzenie zewnętrznych warunków i okazji do pełnej aktywności ruchowej ale i danie każdemu dziecku możliwości prób i doświadczeń w grupie integracyjnej. Przedszkole dysponuje zacisznym, zadrzewionym terenem, który dzięki realizacji projektu mógłby być jeszcze lepiej wykorzystany do organizowania różnorodnych zajęć usprawnienia ruchowego. A ponieważ do Przedszkola Integracyjnego uczęszczają również dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, wymagające intensywnych działań o charakterze rehabilitacyjnym, pozyskany sprzęt poszerzyłby możliwości tych oddziałań. Przedszkole wychowało już wiele pokoleń z osiedla. Spróbujmy wspólnie stworzyć coś ważnego dla przyszłych wychowanków placówki. Właściwie kreowana przez otoczenie aktywność ruchowa umożliwia wdrażanie do kontaktu z drugim człowiekiem, kształtuje umiejętność współdziałania, wdraża do zdrowej rywalizacji, akceptacji i tolerancji. Organizowanie atrakcyjnych dla wszystkich dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych) zajęć byłoby możliwe dzięki modernizacji i ubogaceniu placu zabaw przedszkola.

Projekt zakłada, że na placu zabaw oprócz urządzeń ogólnodostępnych, stołów z ławkami - znalazłyby się m.in.: tablice do malowania kredą, które znajdowałyby się na wysokości dogodnej dla dzieci poruszających się na wózkach, piaskownice oraz stoliki usytuowane również na dogodnej dla nich wysokości, drabinki z podjazdami umożliwiającymi samodzielne poruszanie się dzieci niepełnosprawnych. Dopełnieniem wszystkiego byłyby urządzenia sensoryczne, dzięki którym do zabawy mogłyby się włączyć również dzieci niedowidzące, dla których ułatwieniem byłyby również pomalowanie urządzeń zabawowych kontrastującymi barwami. Tak wspaniale wyposażony plac zabaw aby służył wielu kolejnym pokoleniom, musi być dobrze ogrodzony i monitorowany, by nie został zdewastowany.

W projekcie ujęte zostały też środki przeznaczone na przygotowanie podłoża m.in. w drugiej części - czyli zrycie i zerwanie resztek asfaltu, nawiezienie ziemi i zasianie trawy, tak aby dzieci mogły bezpiecznie bawić się i grać w piłkę.  

Lokalizacja

Działka nr 551/58, obręb Aleksandrowice, położona przy ul. Korzennej 37.

Stan własnościowy terenu

Teren Gminy Bielsko-Biała oddany w trwały zarząd Przedszkola Integracyjnego nr 1.

Części składowe zadania

 1. Zakup, montaż i transport sprzętów rekreacyjnych i integracyjnych (zamontowanych na metalowych kotwach), w tym: tablica i gra, domek do zabawy, pociąg z dwoma wagonami i zjeżdżalnią dla dzieci niepełnosprawnych, pociąg dla maluszków, bujaki sprężynowe podwójne, 2x bujawka pojedyncza, zestaw zabawowy z różnymi wariantami (małpi gaj) z podjazdami dla wózków dwa mniejsze bądź jeden duży, zestaw dla małych dzieci / dzieci niepełnosprawnych z łatwym dostępem z ziemi do różnych urządzeń i z podjazdem zamiast schodów do zjeżdżalni, autko straż bez zjeżdżalni z podjazdem, stół - piaskownica integracyjna z dodatkowym blatem do zabawy - 90.000,00 zł;
 2. Zakup, montaż i transport 6 zestawów stołów i ławek do zajęć na świeżym powietrzu oraz 3 ławek i 2 koszy na śmieci (wszystko montowane na kotwach metalowych i cementowane w ziemi) - 18.000,00 zł;
 3. Kuchnia sensoryczna i ścianka sensoryczna - 12.000,00 zł;
 4. Przygotowanie podłoża i wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi (gumowe maty perforowane - ażurowe), zasianie trawy - 25.000,00 zł;
 5. Monitoring (5 kamer) - 20.000,00 zł;
 6. Ogrodzenie 200 mb (3 furtki i 2 bramy wjazdowe - rozebranie i postawienie nowego) - 30.000,00 zł;
 7. Inwentaryzacja, projekt zagospodarowania terenu i poszczególnych jego elementów - 5.000,00 zł.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

20 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

16-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Adrian Harężlak

Inne projekty z osiedla Kopernika

Projekt nr: 16-OBB002


Mini Park - "Wiśniowy Zakątek"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Wanat

Projekt nr: 16-OBB003


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Wiśniowej
Koszt szacunkowy: 199 000,00 zł
Wnioskodawca: Urszula Kloss