W centrum Lipnika

Opis zadania

W samym centrum Lipnika przebywamy pewnie najczęściej. Mamy szereg okazji aby tu bywać. Tu swą działalność kulturalną prowadzi dla nas Miejski Dom Kultury, najmłodsi edukują się w szkole, wierni swe kroki kierują do kościoła. Krzyżują się tu też główne drogi dojazdu do pracy czy na zakupy, autem, rowerem, a i też autobusem. Czyli bez wątpienia bywamy w centrum systematycznie.

Celem projektu jest aby pobyt w centrum Lipnika był jak najbardziej przyjazny i sprzyjał swobodnym spotkaniom licznie przebywających tu osób w estetycznym oraz funkcjonalnym otoczeniu. Aby to osiągnąć centrum wymaga dopracowania i korekty, a przede wszystkim dostosowania do nowoczesnych i ekologicznych potrzeb mieszkańców.

Możemy to osiągnąć dzięki:

 • - zagospodarowaniu skwerów - porządkując teren, a następnie wprowadzając i pielęgnując bogatą roślinność – efektowną o każdej porze roku, przyjazną również dla ptaków i owadów;
 • wprowadzeniu elementów umilających i ułatwiających wspólne przebywanie -jak np.: ławki, podwyższone siedziska, drabinki, kosze, mini stoliki m.in. do szachów itp.;
 • promowaniu tożsamości lokalnej - poprzez umieszczenie w przestrzeni publicznej elementów opisujących i wskazujących perełki Lipnika, np tablice, plany ulic, drogowskazy;
 • zaaranżowaniu przestrzeni wokół obwodnicy - tak aby estetycznie wchłonąć w przestrzeń Lipnika betonową konstrukcję i „księżycowe” otoczenie podpór, poprzez: nasadzenia roślinności oraz zamaskowanie szarości - tu proponuje się wielowymiarowy mural;
 • wyciszeniu ruchu samochodowego/autobusowego - rozmieszczeniu infrastruktury sprzyjającej rowerzystom, np.: stojaki na rowery, mini stacja serwisowa dla rowerów, wysokie siedziska, drabinki oraz zaadoptowaniu tak infrastruktury komunikacji miejskiej aby odsunąć/oddzielić rekreacyjną część wspólnego przebywania od przestrzeni niezbędnej do obsługi komunikacji.

Ten ostatni element wydaje się o tyle ważny, że te dwie przestrzenie zdecydowanie różnią się sposobem i dynamiką korzystania. Strefa komunikacji miejskiej wiąże się z koniecznością zapewnienia podwyższonego bezpieczeństwa w związku ze wzmożonym ruchem zarówno autobusów jak i pasażerów, w przeciwieństwie do zagospodarowania przestrzeni w okolicy domu kultury gdzie powinno się zapewnić poczucie spokoju i swobody.

Ze względu na skromne środki BO w roku 2022 projekt zakłada rozpoczęcie działań od samego centrum skupionego przy domu kultury. W miarę dostępności terenów miejskich oraz środków finansowych planuje się objęcie ww. działaniami szerszego obszaru: kierując się promieniście od domu kultury po obszarze centrum gdzie lubią przebywać lipniczanie.

Warto zauważyć, że Lipnik bardzo się rozwija i jest na nowo odkrywany przez zarówno bielszczan jak i przyjezdnych spoza BB. Jako brama do miasta jest też jego wizytówką dla wszystkich przyjezdnych więc warto żeby prezentował się jak najlepiej i nie odstawał od piękniejącego centrum Bielska-Białej.

Projekt zakłada również uatrakcyjnienie inicjatyw 2 instytucji zlokalizowanych w centrum, które prowadzą swą działalność dla mieszkańców w zakresie kultury, sztuki, nauki i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Nasza lipnicka biblioteka zamierza zaoferować czytelnikom nowości wydawnicze. Dla zwiększenia komfortu odwiedzania biblioteki, a także upowszechnienia przebywania w czytelni przewiduje się wyposażenie pomieszczeń w klimatyzację i niezbędne sprzęty. Jak dotąd, w miesiącach letnich czytelnicy ograniczają wizyty w bibliotece. Nadmierne nagrzanie lokalu utrudnia prowadzenie zajęć w ramach akcji Wakacje w Bibliotece i Dyskusyjnego Klubu Książki. Założenie klimatyzacji pozwoli obniżyć temperaturę w najgorętszym czasie i zachęci czytelników do częstszego odwiedzania biblioteki i spędzania w niej dłuższego czasu. Stały dostęp do szerokiej oferty wydawniczej jest niezbędny do funkcjonowania biblioteki, dlatego otrzymane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych, poszukiwanych przez czytelników, książek, audiobooków, filmów.

Natomiast Orkiestra Dęta MDK działająca w domu kultury, pragnąc uatrakcyjnić wrażenia z występów scenicznych planuje ujednolicenie wyglądu członków orkiestry poprzez zakup 30 szt. białych koszul. Jednocześnie aby umożliwić dalszy rozwój umiejętności gry na instrumentach zakłada się wyposażenie członków orkiestry w niezbędne akcesoria związane z grą na instrumentach, a szczególnie zakup 3 instrumentów dętych blaszanych. A wszystko to będziemy mogli podziwiać w 2022 roku, kiedy to orkiestra zaprezentuje ogólnodostępne dla mieszkańców dzielnicy, i nie tylko, koncerty plenerowe. Planuje się dwa koncerty w leśnym amfiteatrze przy ulicy Polnej w Lipniku, na początek lata oraz na zakończenie wakacji.

Lokalizacja

Projekt swym zasięgiem obejmie centrum Lipnika, czyli ryneczek przed domem kultury wraz ze skwerami, następnie promieniście obejmie okolice skrzyżowania ulic Lipnickiej, Polnej, Podgórnej, Krzyżowej i Nowopolnej; w tym teren pod obwodnicą przebiegającą nad Nowopolną. działki nr: 1014/7,8,9; 3646/3,9,11; 1022/22,32; 1023/6; 6872/2, 4667/12; 1055/6; 6723; 4933/11; 1058/5; 6307; 1049/2; 1060/5,9; 1061/3; 1176/2,3; 1177/16; 6872/1,3,4 (podpory obwodnicy);

Stan własnościowy terenu

gmina, skarb państwa, jednostki miejskie: Książnica Beskidzka, Miejski Dom Kultury.

Części składowe zadania

1. Zagospodarowanie centrum Lipnika165.000,00 zł
2. Doposażenie orkiestry20.000,00 zł
3. Doposażenie biblioteki15.000,00 zł

Uwagi

Zarys projektu został ogólnie skonsultowany z:

 • Specjalistami ds. zieleni i grafiki,
 • GDDKiA (w zakresie muralu),
 • Książnicą Beskidzką – filia Lipnik (w zakresie doposażenia biblioteki),
 • MDK filia Lipnik (w zakresie doposażenia orkiestry dętej).

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny.

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący w swoim zakresie), Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie), Miejski Dom Kultury (wiodący w swoim zakresie), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

18-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Renata Lejawka