Wymiana nawierzchni / asfaltu na ul. Łąkowej od skrzyżowania z ul. Osiedlową do końca (do nr 20)

Galeria

Opis zadania

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni / asfaltu na jezdni. Ulica Łąkowa ma wymieniony asfalt od skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego do ul. Osiedlowej.  Dalsza część drogi jest "połatana" a wiele łat wypadło, pozostawiając ubytki nawierzchni (dziury). Stan jezdni jest tragiczny, zaś remont cząstkowy nie poprawi sytuacji. 

Lokalizacja

ul. Łąkowa - od skrzyżowania z ul. Osiedlową do końca (do nr 20)

Stan własnościowy terenu

Teren gminny (w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej)

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

19 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna. Kwota szacunkowa po weryfikacji: 193.000,00 zł

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

3-OBB001

Szacunkowy koszt

193 000,00 zł


Wnioskodawca

Dorota Piotrowska

Inne projekty z osiedla Biała Krakowska

Projekt nr: 3-OBB002


Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Wybraniec

Projekt nr: 3-OBB003


Modernizacja odcinków ulic Wschodniej i Osiedlowej w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 199 201,00 zł
Wnioskodawca: Stanisław Gulan