Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego

Opis zadania

Projekt dotyczy zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Bielsko-Biała Mikuszowice Śląskie. Samochód będzie wykorzystywany do działań na terenie naszej dzielnicy jak i całego miasta. Nowy samochód przyczyni się do zwiększenia skuteczności w działaniach ratowniczych naszych strażaków i zapewni sprawne działanie naszej jednostki. W ramach projektu zostanie też wykonane zadaszone miejsce postojowe dla nowego samochodu przy budynku jednostki.

Lokalizacja

ul. Bystrzańska 13 w Bielsku-Białej

Stan własnościowy terenu

Miasto

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

29 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego (wiodący), Miejski Zarząd Dróg (miejsce postojowe)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

21-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Mateusz Domański

Inne projekty z osiedla Mikuszowice Śląskie

Projekt nr: 21-OBB003


Osiedlowe centrum promocji czytelnictwa
Koszt szacunkowy: 41 300,00 zł
Wnioskodawca: Łucja Ruchała

Projekt nr: 21-OBB004


Budowa mini-placu zabaw dla dzieci w wieku 3-9 lat
Koszt szacunkowy: 86 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Cader

Projekt nr: 21-OBB005


Miejsca parkingowe dla Osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki)
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Józef Majewicz

Projekt nr: 21-OBB006


Otwórz się na hospicjum
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak