Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16

Opis zadania

Obecna sytuacja epidemiologiczna zmusiła do izolacji społecznej dzieci w przedziale wiekowym 7-16 roku życia powodując szereg deficytów psychosomatycznych. Problemy dotyczą sfery emocjonalnej, społecznej, fizycznej i poznawczej. Grupa ta została odizolowana od rówieśników, pozbawiona możliwości z korzystania z aktywnego czasu wolnego i zmuszona do siedzącego trybu życia z dużą ilością czasu spędzanego przed ekranem. Wśród wielu dzieci można zaobserwować stany lękowe, depresyjne, chwiejność emocjonalną, uzależnienie od mediów jak również problemy z wagą oraz z nauką.

Projekt kierowany jest do tej właśnie grupy dzieci, które wymagają wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i fizycznego.

Założeniem projektu jest spotkanie z:

  • psychologiem dziecięcym, który wykona wywiad z rodzicami a następnie z dzieckiem ustalając proces pracy i wsparcia.
  • pedagogiem, określając zakres potrzeby wsparcia w procesie nauczania
  • fizjoterapeutą określając stopień pracy nad stanem fizycznym dziecka.

Praca nad problemami dzieci będzie odbywać się w cyklicznych, co tygodniowych spotkaniach, na których przepracowywane będą problemy dzieci.

Lokalizacja

Placówka zajmująca się pracą z dziećmi, zatrudniająca psychologów, pedagogów oraz fizjoterapeutów.

Części składowe zadania

1. Film informacyjny - 2 000 zł

2. Kampania informacyjna - 2 000 zł

3. Obsługa administracyjna - 2 000 zł

4. Obsługa księgowa - 2 000 zł

5. Spotkanie terapeutyczne - 90 zł 1 spotkanie x 100 dzieci x 50 spotkań = 450 000 zł

Uwagi

Z uwagi na to, iż projekt dotyczy badania dzieci, rodzic jest zobowiązany do uczestnictwa w tym procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym – dowiezienie dziecka do placówki oraz opieka w trakcie terapii.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący), Wydział Polityki Społecznej
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB001

Szacunkowy koszt

458 000,00 zł


Wnioskodawca

Katarzyna Pysz

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 664 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel