Trotuar przyjazny dla pieszych

Opis zadania

  1. Modernizacja nawierzchni istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Elizy Orzeszkowej od jej skrzyżowania z ulicą Mireckiego, do skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Szarotki i Babiogórską. Należy przy tym uwzględnić i wyodrębnić odcinki wymagające natychmiastowej modernizacji (po stronie numerów nieparzystych). Ponadto należy uwzględnić możliwości realizacji projektu z dostępnością przeznaczonych do tego środków finansowych. 
  2. Na wysokości skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Lotniczą i Wrzosową należy uwzględnić przejście dla pieszych oznakowane wg obowiązujących znaków poziomych i pionowych, oraz uzyskać niezbędne pozwolenia na jego realizację.
  3. Położenie nowej nawierzchni z kostki brukowanej oraz opaski należy wykonać z wyniesieniem krawężnika na 12 cm w celu zabezpieczenia przed zalewaniem prywatnych posesji wodą z drogi.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, Aleksandrowice, ul. Elizy Orzeszkowej

Stan własnościowy terenu

Miasto Bielsko-Biała, Gmina Bielsko-Biała

Uwagi

Projektowane przejście dla pieszych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych podczas przejścia przez ulicę Elizy Orzeszkowej, Jest to odcinek niebezpieczny zagrażający zdrowiu i życiu człowieka z uwagi na poruszanie się pojazdów po łuku z nadmierną szybkością, słabym oświetleniem, długością przejścia, w szczególności słabym odśnieżaniem tego odcinaka w okresie zimowym i tworzącą się pokrywą lodową. Ponadto, pieszy, który w miejscu nie oznaczonym przechodzi przez jezdnię, stwarza nie tylko zagrożenie dla siebie lecz dla innych uczestników ruchu. Dodatkowo, przejście zwiększy bezpieczeństwo eliminując możliwość nieustannego parkowanie pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Elizy Orzeszkowej i ulicy Wrzosowej co dodatkowo stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, w szczególności pieszych szukających miejsca pomiędzy parkującymi pojazdami, którzy próbują dostać się na chodnik dla pieszych znajdujący się po drugiej stronie ulicy. Należy wspomnieć, że parkujące tam pojazdy ograniczają znacznie szerokość chodnika, szerokość ulicy Orzeszkowej i Wrzosowej, a w szczególności całkowitą widoczność dla pojazdów włączających się do ruchu w kolejną część ulicy Orzeszkowej, ulicę Lotniczą lub Wrzosową.

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: Pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)
Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

1-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Jerzy Gaweł

Inne projekty z osiedla Aleksandrowice

Projekt nr: 1-OBB001


Rowerowo - rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Twardak