"Złota Rączka"

Opis zadania

Projekt "Złota Rączka" polega na zapewnieniu bielskim seniorom oraz osobom z niepełnosprawnością nieodpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych. Jest adresowany do osób starszych w wieku 65+ oraz osób z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających samotnie), czyli tych wszystkich, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw domowych. Przez drobne naprawy rozumie się usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych, nie wymagające specjalistycznych uprawnień, jak również nie wymagające natychmiastowej interwencji, np.:

 • wymiana uszczelek, baterii sanitarnych, wężyków, syfonów, spłuczek
 • montaż lub naprawa zamków w drzwiach, oknach, meblach
 • mocowanie luster, obrazów, karniszy, rolet, półek, suszarek łazienkowych...

i wiele podobnych

Lokalizacja

Teren miasta Bielska-Białej

Stan własnościowy terenu

Nie dotyczy

Uwagi

1. Wartość projektu to 200.000 zł. Przy założeniu, że koszt 1 naprawy nie przekroczy 150 zł i będzie obejmował niezbędne koszty oraz że projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy.

2. Ilość napraw:

  • 200.000 zł : 12 = 16.666 zł / m-c
  • 16.666 zł : 20 dni rob. = 833 zł / dzień
  • min. 6 napraw w ciągu dnia rob. - może ich być więcej, ponieważ nie każda usługa jest równie czasochłonna jak i kosztochłonna (np. wymiana uszczelki w przeciekającym kranie a malowanie balustrady balkonu, itp.)

  3. Koszt jednej naprawy nie powinien przekraczać kwoty 150 zł. Na życzenie osoby zamawiającej usługę, materiał wykorzystywany do usługi może być droższy, ale za dopłatą.

  Należy wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach pracownik określony mianem "złotej rączki" będzie musiał sprawdzić, jaki jest zakres naprawy, a także kupić odpowiednie części.

  Sposób korzystania z usług powinien opierać się o regulamin, który będzie dokładnie precyzował zasady korzystania z usługi "Złotej Rączki".

  Realizacja projektu powinna być powierzona organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej.

   Pliki do pobrania

   Etap projektu

   • Zgłoszenie projektu
   • Weryfikacja formalna
   • Weryfikacja merytoryczna
   • Głosowanie
   • Realizacja
   • Zakończenie realizacji

   Zgłoszenie projektu

   21.04.2022 r.

   Weryfikacja formalna

   Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

   Wynik weryfikacji: pozytywny

   Weryfikacja merytoryczna

   Jednostka weryfikująca: Wydział Polityki Społecznej (wiodący), Wydział Gospodarki Miejskiej.

   Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

   Zakres rzeczowy projektu został przewidziany do realizacji w roku budżetowym 2023 w ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Polityki Społecznej, ale w okrojonym i pilotażowym zakresie.

   Głosowanie

   15.05.-31.05.2023 r.

   Realizacja

   Projekt wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców. Realizacja w 2024 r.

   UWAGA: Zasady korzystania z usług naprawczych/konsultacji w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej zadania określa Regulamin Projektu "ZŁOTA RĄCZKA w Bielsku-Białej 2024" (Zarządzenie Nr ON-II.0050.34.2024.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu "ZŁOTA RĄCZKA w Bielsku-Białej 2024 stanowi załącznik do opublikowanego projektu - link tutaj).

   Zakończenie realizacji

   Inne projekty

   Projekt nr: OBB001


   Kamery stacjonarne
   Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

   Projekt nr: OBB002


   Obiekt rekreacyjno-sportowy
   Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

   Projekt nr: OBB004


   Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
   Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

   Projekt nr: OBB008


   "Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
   Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

   Projekt nr: OBB009


   Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
   Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

   Projekt nr: OBB011


   Bezpieczny trotuar dla pieszych
   Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

   Projekt nr: OBB012


   "Złota Rączka"
   Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

   Projekt nr: OBB014


   OCHOTNICY I DZIELNICE
   Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

   Projekt nr: OBB016


   Miniboisko wielofunkcyjne
   Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

   Projekt nr: OBB017


   Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
   Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł