Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany

Galeria

Opis zadania

Projekt dotyczy modernizacji ogólnodostępnego boiska przy II LO im. A. Asnyka. W ramach prac zakłada się wymianę nawierzchni boiskowej wykonanej z tradycyjnie stosowanych na tego typu obiektach granulatów gumowych. Planuje się również konserwację bramek, zakup siatek oraz odmalowanie murku za jedną częścią boiska. Projekt ma charakter integracyjny. Będzie łączył II LO im. A. Asnyka z Przedszkolem numer 37. W części przedszkola planuje się stworzenie bezpiecznego placu zabaw, w ramach którego zostanie zamontowana m.in. nowa piaskownica, platforma ze zjeżdżalnią, rurą strażacką, ścianką wspinaczkową oraz miejscami, gdzie można się schować w trakcie zabawy. Zostaną również wykonane dwie huśtawki z gumową matą zabezpieczającą oraz edukacyjna tablica aktywności. Między płotem oddzielającym boisko od placu zabaw zostanie zamontowana furtka tak, aby każda społeczność mogła z tego korzystać.

Lokalizacja

I. Boisko szkolne przy II LO im. A. Asnyka (działka numer 345/83 obręb Lipnik, ul. Jutrzenki 13)
II. Plac zabaw przy Przedszkolu nr 37 (działka numer 345/82 obręb Lipnik, ul. Jutrzenki 5)

Stan własnościowy terenu

Teren jest w całości własnością Gminy Bielsko-Biała.

Części składowe zadania

I. Boisko przy II LO im. A. Asnyka - 380.000 zł:

1. Nawierzchnia boiskowa poliuretanowo-gumowa (380 zł/1 m2 - średnia cena)
/boisko ma ok. 865m2/
342.200 zł
2. Podstawowa konserwacja bramek10.000 zł
3. Odmalowanie ściany1.800 zł
4. Wykonanie furtki łączącej6.000 zł
3. Rezerwa związana z inflacją i wzrostem cen rynkowych20.000 zł

II. Plac zabaw przy Przedszkolu nr 37 - 200.000 zł:

1. Piaskownica4.000 zł
2. Platforma zabawowa (zestaw)40.000 zł
3. Karuzele tarczowe x 212.000 zł
4. Bujaki sprężynowe x 26.000 zł
5. Tablice edukacyjne10.000 zł
6. Huśtawki wahadłowe metalowe20.000 zł
7. Gumowa podbudowa zabezpieczająca pod zestaw zabaw i huśtawki70.000 zł
8. Rezerwa związana ze wzrostem cen38.000 zł

Łącznie szacunkowo pkt I i II: 580.000 zł

Uwagi

Jest to projekt, który ma na celu integrację dzieci i młodzieży z osiedla Złote Łany. Będzie zrealizowany wyłącznie na gruntach miejskich. Boisko będzie pod opieką II LO im. A. Asnyka, natomiast plac zabaw będzie zabezpieczony oraz zaopiekowany przez społeczność Przedszkola nr 37. Obiekty będą otwarte dla mieszkańców osiedla na ściśle określonych zasadach, jakie wypracują dyrekcje obu placówek. Modernizacja boiska popularnego "Asnyka" będzie analogiczna do realizowanej w roku bieżącym modernizacji ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33. Przedstawione ceny dla planowanej inwestycji są szacunkowe, uwzględniają inflację oraz wzrost cen rynkowych dla poszczególnych produktów.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący), Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 805 750,00 zł.

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł