Doposażenie placu zabaw oraz sal dydaktycznych w monitory interaktywne i sprzęt multimedialny w Miejskim Przedszkolu nr 44 w Bielsku-Białej

Opis zadania

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy doposażenia placu zabaw należącego do Przedszkola nr 44 w nowe urządzenia zabawowe. Celem tej części jest uatrakcyjnienie zabawy dzieci na świeżym powietrzu, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo w czasie zabawy.

Wybrane urządzenia zabawowe:

 • Huśtawka metalowa z profilu z siedziskiem typu “bocianie gniazdo” - 2 szt.
 • Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia) typu Lugo - 1 szt.
 • Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia) typu Bilbao - 1 szt.
 • Domek drewniany - 1 szt.
 • Domek metalowy - 1 szt.
 • Domek interaktywny - 1 szt.
 • Chatka - 1 szt.
 • Ławka drewniana z oparciem - 3 szt.
 • Maty bezpieczne pod zestawy typu Lugo i Bilbao (150x100 cm) - 60 szt.

Druga część projektu wiąże się z wyposażeniem sal dydaktycznych przedszkola w monitory interaktywne oraz w sprzęt multimedialny. Celem tej części jest pobudzenie kreatywności dzieci w czasie zajęć dydaktycznych poprzez prezentację treści w interaktywny sposób także z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości. Wymiany wymaga również sprzęt do odtwarzania piosenek wykorzystywanych w edukacji dzieci, a także podczas ich występów.

Wybrane urządzenia:

 • Monitory interaktywne insGraf DIGITAL 75 - 4K UHD - wyposażenie 5 sal.
 • Tablety do prezentacji treści edukacyjnych na monitorach, odtwarzania piosenek, nagrywania występów dzieci - wyposażenie 5 sal.
 • Głośniki Bluetooth do odtwarzania piosenek w czasie nauki oraz występu dzieci - wyposażenie 5 sal.

Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 44 w Bielsku-Białej ul. Jana III Sobieskiego 171. Działki nr 2773/15 i nr 2773/16.

Stan własnościowy terenu

Działki 2773/15 i 2773/16 należą do Miasta Bielska-Białej

Części składowe zadania

1. Doposażenie placu zabaw140.000 zł
2. Monitory interaktywne i sprzęt multimedialny do sal90.000 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

19.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący w swoim zakresie), Wydział Edukacji i Sportu (wiodący w swoim zakresie), Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 299 200,00 zł (część 1: 229 200,00 zł; część 2: 70 000,00 zł).

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł